Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh - CNTP

140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử

Với chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin của Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh sẽ củng cố cho sinh viên về:
- Kiến thức: Có hiểu biết về Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ chí Minh; Hiểu biết về các nguyên lý về kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử…; Nắm vững các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành về lĩnh vực điện, điện tử.
- Kỹ năng: Có khả năng áp dụng các kiến thức để đảm đương các công việc trong lĩnh vực điện, điện tử, thiết kế, chế tạo, vận hành sản xuất; Có khả năng cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ.
- Khả năng sau khi tốt nghiệp của sinh viên: Đảm đương việc khai thác, vận hành các hệ thống, thiết bị điện, thiết bị điện tử; Tham gia thiết kế chế tạo các hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ; Tham gia bồi dưỡng và đào tạo nhân viên kỹ thuật điện, điện tử; Có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo sửa chữa, kinh doanh đào tạo về nghiên cứu tương ứng trình độ kỹ thuật viên cao đẳng.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Các môn lý luận chính trị
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Ngoại ngữ
+ Toán, Tin học, Khoa học tự nhiên
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở: Mạch điện 1; Khí cụ điện và máy điện; Điện tử cơ bản; Thực hành Điện tử cơ bản; Đo lường điện và thiết bị đo; Thực hành đo lường và mạch điện...
+ Kiến thức ngành: Đo lường - Cảm biến; Thực hành Đo lường - Cảm biến; Lý thuyết điều khiển tự động; Kỹ thuật truyền số liệu; Điện tử công suất...
+ Thực tập tốt nghiệp
+ Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh - CNTP
140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38161673 - (08)38163319
Website: http://www.cntp.edu.vn - Email: cntp@cntp.edu.vn
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1982, lịch sử hình thành và phát triển Trường được đổi tên và nâng cấp qua các giai đoạn. Đến ngày 23/02/2010, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Trường có nhiệm vụ :
+ Đào tạo các trình độ, đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề.
+ Đào tạo lại và đào tạo nâng cao.
+ Đào tạo sau đại học khi đủ điều kiện.
+ Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ.
+ Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
+ Tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Hiện nay, Trường có 12 khoa, 11 phòng, ban chức năng và 07 trung tâm.
Đồng bộ tài khoản