Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH

Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện trình độ đại học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc và có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp. Cụ thể là:
- Có trình độ, năng lực và kỹ năng thích ứng với các thay đổi nhanh chóng của công nghệ và yêu cầu học tập suốt đời;
- Có thể đảm nhận vị trí người chuyên trách trong trách nhiệm về điện ở các lĩnh vực công nghiệp khác nhau như: Phát dẫn điện, cung cấp điện, điện tử công nghiệp, truyền thông, sản xuất và sửa chữa thiết bị điện;
- Có khả năng giao tiếp và làm việc có hiệu quả theo nhóm;
Sau khi tốt nghiệp những kỹ sư công nghệ Kỹ thuật điện có thể đảm nhiệm các công việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện


Học kỳ 1: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Toán A; Giáo dục thể chất; Vật lí 1...
Học kỳ 2: Toán A2; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Anh văn...
Học kỳ 3: Toán A3; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Kỹ thuật đo ngành điện; Vẽ Kỹ thuật...
Học kỳ 4: Mạch điện 1; Trường điện từ ngành điện; Điện tử cơ bản ngành điện...
Học kỳ 5: Mạch điện 2; Hệ thống điện; Vật liệu điện; An toàn lao động ngành điện...
Học kỳ 6: Lý thuyết điều khiển tự động ngành điện; Anh văn chuyên ngành ngành điện; Thí nghiệm Vật liệu điện...
Học kỳ 7: Máy điện; Kỹ thuật điện tử ngành điện; Cung cấp điện...
Học kỳ 8: Điện tử công suất ngành điện; Nhà máy điện và trạm biến áp; Thực hành Cung cấp điện; Trang bị điện...
Học kỳ 9: PLC ngành điện; Tin học ứng dụng ngành điện; Thí nghiệm Điện tử công suất ngành điện; Thực hành Trang bị điện...
Học kỳ 10: Đồ án học phần A; Thực hành Vận hành máy điện; Thực hành Điện - Khí nén...
Học kỳ 11: Thiết kế cung cấp điện; Thực tập tốt nghiệp
Học kỳ 12: Khóa luận tốt nghiệp/ Hoặc học bổ sung

Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh - IUH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (083)8940390
Website: http://www.hui.edu.vn - Email: Tuyensinh@hui.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là Trường Huấn Nghiệp Gò Vấp do các tu sĩ dòng Don Bosco thành lập 11/11/1956 tại xã Hạnh Thông, Quận Gò Vấp, Tỉnh Gia Định. Năm 1968, trường được đổi tên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhất cấp Don Bosco. Đến ngày 31/01/1970, Trường được cải biên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhị cấp Don Bosco, được gọi tắt là Trường Trung học Kỹ thuật Don Bosco. Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, quân giải phóng miền Nam tiếp quản và ngày 19/12/1975 trường được bàn giao cho Tổng cục Cơ khí Luyện kim và Điện tử. Năm 1978, Trường được đổi tên thành trường Công nhân Kỹ thuật IV trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim. Đến năm 1994, trường hợp nhất với Trường Trung học Hóa chất II tại thành phố Biên Hòa thành trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp IV, trực thuộc Bộ Công Nghiệp. Tháng 3 năm 1999, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công nghiệp IV và tháng 12 năm 2004 Trường được nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 214/2004/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản