Công Nghệ Thông Tin (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Đại Nam

Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin (Hệ Cao Đẳng)

Đào tạo sinh viên Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin công lực tổ chức ứng dụng và phát triển các ứng dụng tin học trong các hoạt động của các tổ chức kinh tế - hội công lập trình và phát triển các phần quản lý có khả năng thiết kế, quản trị các mạng máy tính tham gia triển hai các dự án công nghệ thông tin. Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin có thể đảm nhiệm các công việc chuyên môn và tin học trong các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành công nghệ thông tin

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin (Hệ Cao Đẳng)


- Lý thuyết cơ sở dữ liệu
- Thiết kế Web
- Phân tích thiết kế hệ thống
- Quản trị cơ sở dữ liệu phân tán - SQL Server
- Lập trình .Net căn bản
- Lập trình hướng đối tượng
- An toàn dữ liệu
- Công nghệ Multi edia
- Hệ điều hành nguồn mở

Trường Đại Học Đại Nam
Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 043.5578757/58 -043.5577799
Website: http://dainam.edu.vn - Email: bantruyenthong@dainam.edu.vn
Trường Đại học Đại Nam là một Trường Đại học ngoài công lập, các thành viên Hội đồng Quản trị của Nhà trường nguyên là các nhà giáo của các Trường Đại học và các chủ doanh nghiệp trong nước. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT - Tiến sỹ Lê Đắc Sơn - nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà nội, đã gần 10 năm làm Tổng giám đốc một Ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam. Trường có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế; kỹ thuật - công nghệ; khoa học xã hội - nhân văn và ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Đồng bộ tài khoản