Tài Chính Doanh Nghiệp (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Đại Nam

Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Doanh Nghiệp (Hệ Đại Học)

Đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức cơ bản về Tài chính - Ngân hàng để đáp ứng nhu cầu thực tiễn; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; có khả năng tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của các doanh nghiệp, các tổ chức trong các thành phần kinh tế, đặc biệt thực hiện tốt được các nghiệp vụ: lập kế hoạch tài chính, lập và phân tích báo cáo tài chính, tư vấn thuế.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Doanh Nghiệp (Hệ Đại Học)


- Lý thuyết tiền tệ - ngân hàng
- Lý thuyết tài chính
- Tài chính doanh nghiệp P1
- Tài chính quốc tế
- Thị trường chứng khoán 02
- Quản trị ngân hàng
- Thanh toán quốc tế và tín dụng XNK
- Pháp luật tài chính - Ngân hàng
- Nghiệp vụ ngân hàng trung uơng
- Thị trường tài chính
- Tài trợ dự án

Trường Đại Học Đại Nam
Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 043.5578757/58 -043.5577799
Website: http://dainam.edu.vn - Email: bantruyenthong@dainam.edu.vn
Trường Đại học Đại Nam là một Trường Đại học ngoài công lập, các thành viên Hội đồng Quản trị của Nhà trường nguyên là các nhà giáo của các Trường Đại học và các chủ doanh nghiệp trong nước. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT - Tiến sỹ Lê Đắc Sơn - nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà nội, đã gần 10 năm làm Tổng giám đốc một Ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam. Trường có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế; kỹ thuật - công nghệ; khoa học xã hội - nhân văn và ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Đồng bộ tài khoản