Trường Đại Học Đại Nam

Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Khóa Học Trường Đại Học Đại Nam

Giới Thiệu Trường Đại Học Đại Nam

Trường Đại học Đại Nam là một Trường Đại học ngoài công lập, các thành viên Hội đồng Quản trị của Nhà trường nguyên là các nhà giáo của các Trường Đại học và các chủ doanh nghiệp trong nước. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT - Tiến sỹ Lê Đắc Sơn - nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà nội, đã gần 10 năm làm Tổng giám đốc một Ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam. Trường có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế; kỹ thuật - công nghệ; khoa học xã hội - nhân văn và ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Đại Nam

Bao gồm các hạng mục công trình sau:
- Phòng làm việc của lãnh đạo Nhà trường và các Khoa, Phòng, Ban trung tâm
- Phòng học lý thyết: 53 phòng học với diện tích là 11.518 m²
- Các xưởng thực hành: 01 phòng với diện tích là 100 m2
- Phòng học máy tính: 02 phòng với diện tích là 280m²
- Phòng học ngoại ngữ: 02 phòng với diện tích là 280m2
- Thư viện: 01 Trung tâm thư viện với diện tích 340m² với 4000 đầu sách
- Ký túc xá có 144 phòng với tổng diện tích là 5000m²
- Ngân hàng thực hành: 01 phòng với diện tích 200m2. Phục vụ cho sinh viên ngành Tài chính ngân hàng và Kế toán nhằm gắn kết giữa đào tạo lý thuyết và thực hành.
- Phòng giáo dục thể chất: 01 phòng với trang thiết bị tập luyện hiện đại, đạt tiêu chuẩn.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Đại Nam

Trường Đại Học Đại Nam
Địa chỉ: Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung
Điện thoại: (04)35577799 Số Fax: (04)35578759
Email: bantruyenthong@dainam.edu.vn
Website:http://dainam.edu.vn

Đồng bộ tài khoản