Ngoại Ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Trường Đại Học Đại Nam

Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngoại Ngữ

Đại học Đại Nam đào tạo Tiếng Anh, Tiếng Trung cho sinh viên chuyên ngữ của khoa. Đào tạo Tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên các khoa không chuyên của ĐH Đại Nam ở các bậc đào tạo Đại học và sau Đại học. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn trong Nhà trường. Cùng với sự phát triển của nhà trường, khoa ngoại ngữ đang tích cực chuyền mình và từng bước hoàn thiện về mọi mặt, phấn đấu trờ thành một trong những khoa lớn mạnh của nhà trường về giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phấn đấu trở thành một trong những cơ sở đào tạo ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, có uy tín trong cả nước, cũng như trong khu vực và quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ. Ngành Tiếng Anh và Ngành Tiếng Trung.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngoại Ngữ


- Ngành Tiếng Anh: có 2 chuyên ngành: Tiếng Anh (Biên - Phiên dịch) và Tiếng Anh Thương mại. Hiện nay, cùng với xu thế phát triển chung, Tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ toàn cầu và các cử nhân Tiếng Anh ĐH Đại Nam có nhiều cơ hội trong việc chọn lựa nhiều các lĩnh vực kinh tế, truyền thông và báo chí liên quan trực tiếp tới việc sử dụng tiếng Anh trong công việc như biên dịch, phiên dịch, dịch thuật, trợ lý.
- Ngành Tiếng Trung: Là một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều trên thế giới. Tiếng Trung cũng là khoa nhiều tiềm năng phát triển. Sinh viên khoa Tiếng Trung có cơ hội được học tập, rèn luyện và phát triển với các thầy cô giáo đầu ngành ngôn ngữ Tiếng Trung tại Việt Nam. Đồng thời có cơ hội thực tập chuyên ngành tại nhiều cơ quan, công ty, doanh nghiệp sử dụng Tiếng Trung theo sự định hướng của các thầy cô giáo.

Trường Đại Học Đại Nam
Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 043.5578757/58 -043.5577799
Website: http://dainam.edu.vn - Email: bantruyenthong@dainam.edu.vn
Trường Đại học Đại Nam là một Trường Đại học ngoài công lập, các thành viên Hội đồng Quản trị của Nhà trường nguyên là các nhà giáo của các Trường Đại học và các chủ doanh nghiệp trong nước. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT - Tiến sỹ Lê Đắc Sơn - nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà nội, đã gần 10 năm làm Tổng giám đốc một Ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam. Trường có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế; kỹ thuật - công nghệ; khoa học xã hội - nhân văn và ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Đồng bộ tài khoản