Ngành Xây Dựng - Kiến trúc

Trường Đại Học Đại Nam

Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây dựng

Mục tiêu đào tạo Ngành Xây Dựng: Đào tạo sinh viên trở thành người kỹ sư toàn diện: có phẩm chất chính trị và đạo đức tư cách tốt, có sức khỏe, có khả năng làm việc tập thể, có trình độ chuyên môn đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn xây dựng đề ra.
Mục tiêu đào tạo Ngành Kiến trúc: Đào tạo Kiến trúc sư có đạo đức, tư cách tốt, chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật Nhà nước. Có năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng được các yêu cầu về thiết kế các công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp có công năng sử dụng tốt và tính thẩm mỹ cao.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Xây Dựng - Kiến trúc.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của nhà trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây dựng


- Ngành Xây dựng:
+ Kiến thức cơ bản: toán cao cấp, vật lý, hóa học;
+ Kiến thức cơ sở ngành: cần nắm vững kiến thức cơ bản về Sức bền vật liệu, cơ học kết cấu, địa chất công trình, cơ học đất, nền và móng, vật liệu xây dựng, trắc địa, tin học xây dựng, máy xây dựng, kỹ thuật điện, động lực học công trình.
+ Các kiến thức ngành và chuyên ngành: nắm vững kiến thức về cấp thoát nước, các hệ thống kỹ thuật trong công trình, kiến trúc, quy hoạch, thiết kế và thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, các công trình công cộng bằng bê tông cốt thép, bằng thép và bằng các vật liệu cổ truyền và hiện đại khác.
- Ngành Kiến trúc:
+ Kiến thức cơ bản: toán cao cấp, vật lý, hóa học;
+ Kiến thức cơ sở ngành: kiến thức cơ bản về kiến trúc, quy hoạch, nội thất, cảnh quan…, các kiến thức về công trình sức bền, cơ học kết cấu, cơ học đất, nền móng, kết cấu công trình, vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng, môi trường… phục vụ trực tiếp cho việc thiết kế kiến trúc công trình
+ Các kiến thức ngành và chuyên ngành: đó là các kiến thức chuyên sâu về thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình công cộng

Trường Đại Học Đại Nam
Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 043.5578757/58 -043.5577799
Website: http://dainam.edu.vn - Email: bantruyenthong@dainam.edu.vn
Trường Đại học Đại Nam là một Trường Đại học ngoài công lập, các thành viên Hội đồng Quản trị của Nhà trường nguyên là các nhà giáo của các Trường Đại học và các chủ doanh nghiệp trong nước. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT - Tiến sỹ Lê Đắc Sơn - nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà nội, đã gần 10 năm làm Tổng giám đốc một Ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam. Trường có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế; kỹ thuật - công nghệ; khoa học xã hội - nhân văn và ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản