Công Nghệ Thông Tin (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Đại Nam

Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin (Hệ Đại Học)

Kháo học đào tạo những kỹ sư và cử nhân cao đẳng công nghệ thông tin có năng lực tổ chức ứng dụng và phát triển các ứng dụng tin học trong các hoạt động của các tổ chức kinh tế – xã hội. Có kỹ năng lập trình và phát triển các phần mềm quản lý trên mạng; Có khả năng thiết kế, quản trị các mạng máy tính; tham gia xây dựng, quản lý và triển khai các dự án công nghệ thông tin. Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có thể đảm nhiệm tốt công việc là lập trình viên, nhà thiết kế hệ thống, quản trị hệ thống, quản lý dự án CNTT và các công việc chuyên môn về tin học trong các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các tổ chức.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin.

Thời Lượng

Đại học : 4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin (Hệ Đại Học)


Kiến thức trong chương trình đào tạo phải nắm:
- Hiểu và vận dụng tốt kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên vào việc tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và học tập nâng cao trình độ;
- Hiểu và vận dụng tốt kiến thức về hệ thống tính toán (Máy tính);
- Có tư duy về lập trình và sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình;
- Hiểu và vận dụng kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật;
- Hiểu và vận dụng kiến thức về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phương pháp thiết kế và khai thác cơ sở dữ liệu.
- Sử dụng thành thạo các công nghệ tiên tiến trong phát triển phần mềm ứng dụng và các hệ thống nhúng;
- Hiểu và biết khái thác và quản trị các hệ thống máy tính (bao gồm mạng máy tính).

Trường Đại Học Đại Nam
Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 043.5578757/58 -043.5577799
Website: http://dainam.edu.vn - Email: bantruyenthong@dainam.edu.vn
Trường Đại học Đại Nam là một Trường Đại học ngoài công lập, các thành viên Hội đồng Quản trị của Nhà trường nguyên là các nhà giáo của các Trường Đại học và các chủ doanh nghiệp trong nước. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT - Tiến sỹ Lê Đắc Sơn - nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà nội, đã gần 10 năm làm Tổng giám đốc một Ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam. Trường có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế; kỹ thuật - công nghệ; khoa học xã hội - nhân văn và ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Đồng bộ tài khoản