Khóa Sau Đại Học Ngành Tài Chính - Ngân Hàng

Trường Đại Học Đại Nam

Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài chính Ngân hàng

Đào tạo sinh viên Cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức cơ bản cũng như các nghiệp vụ về Tài chính - Ngân hàng để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Tài Chính - Ngân hàng
- Những người đi làm trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng học với trình độ cao hơn.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của nhà trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài chính Ngân hàng


Tổng chương trình gồm 3 phần với 15 học phần, tương đương 42 tín chỉ:
- Kiến thức chung:
+Triết học
+Nghiên cứu khoa học
+Tiếng Anh
- Kiến thức cơ sở và chuyên ngành:
+ Kinh tế vi mô
+ Kinh tế vĩ mô
+ Tài chính- Tiền tệ
+ Kinh tế lượng
+ Kinh tế phát triển
+ Quản trị học
+ Kinh doanh quốc tế
+ Kế toán tài chính
+ Pháp luật Tài chính- Ngân hàng
+ Hệ thống thông tin quản lý
+ Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh
- Kiến thức chuyên ngành
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Tài chính quốc tế
+ Thị trường chứng khoán
+ Ngân hàng thương mại
+ Tài chính công
+ Thẩm định tài chính dự án đầu tư
+ Định giá tài sản
+ Ngân hàng Trung Ương
+ Marketing ngân hàng
+ Tài chính công ty đa quốc gia
- Luận văn tốt nghiệp

Trường Đại Học Đại Nam
Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 043.5578757/58 -043.5577799
Website: http://dainam.edu.vn - Email: bantruyenthong@dainam.edu.vn
Trường Đại học Đại Nam là một Trường Đại học ngoài công lập, các thành viên Hội đồng Quản trị của Nhà trường nguyên là các nhà giáo của các Trường Đại học và các chủ doanh nghiệp trong nước. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT - Tiến sỹ Lê Đắc Sơn - nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà nội, đã gần 10 năm làm Tổng giám đốc một Ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam. Trường có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế; kỹ thuật - công nghệ; khoa học xã hội - nhân văn và ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản