Tài chính - Ngân hàng (Hệ Cao đẳng)

Trường Đại Học Đại Nam

Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài chính - Ngân hàng (Hệ Cao đẳng)

Mục tiêu của Khoa là đào tạo những cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất đạo đức tốt ; nắm được những những lý luận những kiến thức cơ bản, hiện đại về kinh tế, pháp luật, những nguyên lý cơ bản của tài chính - ngân hàng, có trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ Kinh doanh Ngân hàng, Kế toán Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Bảo hiểm, Thuế, Hải Quan, Ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước..., có năng lực nghiên cứu và tổ chức, biết vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề thực tiễn nảy sinh trong cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp. Sinh viên còn được trang bị kiến thức ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) hiện đại để có khả năng làm việc phù hợp với xu hướng hội nhập, toàn cầu hoá.
Khi ra trường sinh viên trở thành những chuyên viên có khả năng làm việc trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương hay địa phương; các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế, như Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng Thương mại, các công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm... thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên chuyên ngành Tài Chính - Ngân Hàng

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài chính - Ngân hàng (Hệ Cao đẳng)


Chuyên ngành Ngân hàng Thương mại- Hệ Đại học
- Cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ các bộ phận:
+ Giao dịch
+ Tín dụng
+ Thanh toán quốc tế
+ Kế toán; Đầu tư tài chính
+ Tài trợ Xuất nhập khẩu
+ Các hệ thống Ngân hàng Thương MạiNgân hàng Nhà nước Việt Nam
- Giảng viên Tiền tệ- Ngân hàng- Tài chính trong các trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo lĩnh vực Kinh tế- Tài chính- Ngân hàng
Chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp - Hệ Đại học
- Giám đốc, cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ bộ phận Tài chính, Kế toán, Kế hoạch lao động tiền lương của các doanh nghiệp,
- Cán bộ bộ phận Tài chính, Kế toán, Kế hoạch lao động tiền lương của các cơ quan Bộ.
- Cán bộ Tài chính các Sở, Phòng, Ban từ Trung ương đến địa phương.
- Giảng viên Tài chính trong các trường đại học, cao đẳng có đào tạo lĩnh vực Kinh tế- Tài chính- Ngân hàng.
Chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng- Hệ Cao đẳng
- Cán bộ nghiệp vụ các bộ phận: Tài chính, Kế toán, Kế hoạch của các doanh nghiệp, ngân hàng (nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ).
- Chuyên viên quản lý tài chính ở các Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư hoặc ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước; hoặc ở các cơ quản quản lý nhà nước như các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện và cấp Bộ.

Trường Đại Học Đại Nam
Tòa nhà 6 tầng số 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 043.5578757/58 -043.5577799
Website: http://dainam.edu.vn - Email: bantruyenthong@dainam.edu.vn
Trường Đại học Đại Nam là một Trường Đại học ngoài công lập, các thành viên Hội đồng Quản trị của Nhà trường nguyên là các nhà giáo của các Trường Đại học và các chủ doanh nghiệp trong nước. Đứng đầu là Chủ tịch HĐQT - Tiến sỹ Lê Đắc Sơn - nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà nội, đã gần 10 năm làm Tổng giám đốc một Ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam. Trường có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế; kỹ thuật - công nghệ; khoa học xã hội - nhân văn và ngoại ngữ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Đồng bộ tài khoản