Công Tác Đổi Mới Ngành Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH

Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị

Để tránh những thất thoát trong những quyết định đầu tư quy họach xây dựng không đúng mục đích, tạo điều kiện cho công tác quản lý khai thác và quản lý phát triển Đô Thị tốt hơn. Do vậy việc tiến hành đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học ngành qui họach Vùng Và Đô Thị là rất cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa. Kỹ sư quản lý Vùng Và Đô Thị là các chuyên gia về quản lý, sử dụng và khai thác đô thị, quản lý dự án xây dựng và quản lý phát triển Đô Thị mới, có thể làm việc ở các công ty xây dựng, các ban quản lý các dự án phát triển đô thị mới, phòng quản lý Đô Thị các quận huyện, phòng xây dựng, Sở xây dựng. Để tham gia vào chương trình học này bạn cần có 1 số kỹ năng nghề nghiệp:
- Có kỹ năng vẽ kỹ thuật, sử dụng thành thạo AutoCAD, có kỹ năng điều hành, phân công và phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện có hiệu quả công việc
- Có khả năng tập huấn và huấn luyện về quyền hạn và trách nhiệm về quy hoạch và quản lý, có kỹ năng cập nhật, thông tin về pháp luật, khoa học kỹ thuật và công nghệ mới
- Phương pháp quản lý
- Kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến quy hoạch đô thị để thực hiện phân tích, đánh giá và điều chỉnh phù hợp

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo chương trình học của ngành Công Tác Đổi Mới Ngành Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị


- Học kỳ 1 gồm 6 môn 13 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 1, Toán cao cấp, Giáo dục thể chất 1,...)
- Học kỳ 2 gồm 10 môn 14 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 2, Tiếng Anh chuyên ngành Quy hoạch, Bối cảnh đô thị,...)
- Học kỳ 3 gồm 6 môn 17 tín chỉ (Tư tưởng HCM, Lịch sử và lý thuyết đô thị, Công cụ quy hoạch và phương pháp nghiên cứu,...)
- Học kỳ 4 gồm 6 môn 18 tín chỉ (Đường lối CM của Đảng CSVN, Xã hội học đô thị, Kiến tạo nơi chốn,...)
- Học kỳ 5 gồm 5 môn 15 tín chỉ (Quy hoạch giao thông - Hạ tầng cơ bản, Kinh tế học đô thị, Quy hoạch và Quản lý môi trường,...)
- Học kỳ 6 gồm 6 môn 20 tín chỉ (Khung thể chế và pháp lý, Thiết kế đô thị, Đồ án thiết kế đô thị,...)
- Học kỳ 7 gồm 7 môn 21 tín chỉ (Phương pháp nghiên cứu và đề tài luận văn, Quy hoạch vùng, Hệ thống quy hoạch so sánh,...)
- Học kỳ 8 gồm 1 môn 9 tín chỉ (Luận văn tốt nghiệp)

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH
Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38222748
Website: http://www.uah.edu.vn -
Trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng. Tuyên bố sứ mạng của trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đảm bảo vị trí là một trong những trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc gia và khu vực thuộc các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp và thiết kế nội thất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Từ năm học 2006 - 2007, trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã từng bước hướng đến những giá trị mới của triết lý về đào tạo: chất lượng đào tạo là đạo lý, mục tiêu đào tạo mang tính thời đại, phương pháp đào tạo mang hơi thở cuộc sống, công tác quản lý đào tạo là then chốt, đội ngũ giảng viên là tất cả và quyết định.
Đồng bộ tài khoản