Cử Nhân Khoa Học Máy Tính

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - HCMUS

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Khoa Học Máy Tính

Nhóm ngành KHMT được đào tạo tại khoa CNTT từ ngày mới thành lập (2/1995), trong đó ngành KHMT là ngành đào tạo và nghiên cứu nòng cột, chủ đạo của lĩnh vực CNTT. Từ rất nhiều năm trước đây, các trường ĐH có uy tín trên thế giới đã đào tạo ngành, chuyên ngành KHMT. Trong nước, các khoa CNTT cũng đều có Bộ môn KHMT, đảm nhận giảng dạy các môn học chuyên sâu thuộc ngành,chuyên ngành này. Khoa CNTT thuộc trường ĐHCN luôn coi KHMT là một ngành, chuyên ngành cho phép khai thác tốt nền tảng khoa học cơ bản mạnh của ĐHQGHN để nhanh chóng tiếp cận trình độ tiên tiến thế giới.
Mục tiêu chương trình đào tạo
Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về công nghệ thông tin (CNTT); đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội; có năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực CNTT. Trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ đại học, người học có đủ năng lực từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục lên học các trình độ cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp phổ thông trung học

Thời Lượng

Đào tạo tập trung 4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Khoa Học Máy Tính


- Ngành Khoa học máy tính và Ngành Công nghệ tri thức: Được đào tạo và trang bị các kiến thức nghề nghiệp để có thể đảm nhiệm công việc ở các vị trí:
+ Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng CNTT ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các trường Đại học, Cao đẳng.
+ Giảng viên CNTT ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề.
+ Cán bộ quản lý dự án CNTT ở các Cơ quan, Ngành, Tổng cục, Công ty, Xí nghiệp.
+ Sinh viên tốt ngành Khoa học máy tính cũng có thể tiếp tục được đào tạo sau đại học ở các trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ, trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT.
- Ngành Hệ thống thông tin: Sinh viên được trang bị những kiến thức nền về khoa học xã hội và nhân văn, các kiến thức cơ bản về toán, vật lý, tin học cùng các kiến thức chuyên sâu về các mô hình, phương pháp, công nghệ để xây dựng và khai thác HTTT, cũng như các kỹ năng thực hành cần thiết để trở thành chuyên viên HTTT vừa có kiến thức chuyên môn vừa biết vận dụng kiến thức vào thực tế.
- Ngành Kỹ thuật phần mềm: Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; có khả năng phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm; cung cấp phương pháp luận và công nghệ mới để sinh viên có thể nắm bắt và làm chủ các tiến bộ khoa học.
- Ngành Mạng máy tính: Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên 5 khối kiến thức, cụ thể:
+ Kiến thức về Máy tính và Hệ điều hành: cung cấp các kiến thức nền tảng, nguyên lý và thực hành về máy tính, hệ điều hành
+ Kiến thức về Viễn thông: cung cấp các kiến thức căn bản về nguyên lý hoạt động của mạng truyền dẫn, chủ yếu cho thoại và được dùng cho truyền dữ liệu, chủ yếu ở tầng 1 và 2 của mô hình OSI
+ Kiến thức về Mạng máy tính: giới thiệu về nguyên lý hoạt động của mạng máy tính, các chuẩn liên quan và các dịch vụ mạng điển hình trên Internet
+ Kiến thức về Lập trình mạng: cung cấp các kiến thức liên quan đến việc phân tích, thiết kế, lập trình một ứng dụng mạng
+ Kiến thức liên quan công nghệ, chuẩn mới: cung cấp các kiến thức về công nghệ, chuẩn, dịch vụ, thiết bị,… mới nhất trên thế giới, liên quan đến ngành mạng máy tính và viễn thông.

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - HCMUS
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (84.8)38353193
Website: http://www.hcmuns.edu.vn - Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Được thành lập ngày 30/4/1977 theo quyết định của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp hợp nhất từ hai trường ĐH Văn Khoa và ĐH Khoa học (của Viện Đại học Sài Gòn cũ) với mục tiêu đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học tự nhiên và xã hội, đào tạo giảng viên giảng dạy khoa học cơ bản cho các trường trong khu vực. Trường gồm 16 khoa: Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Địa lý, Địa chất, Ngữ văn, Sử học, Triết, Kinh tế, Thư viện, Anh, Pháp, Nga, Luật và Đông Phương học. Ngoài ra còn có 7 trung tâm NCKH - dịch vụ và sản xuất.
Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên là trường đi đâu trong lĩnh vực đào tạo các ngành nghiên cứu về khoa học ứng dụng - khoa học tự nhiên.
Đồng bộ tài khoản