Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh

Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo Quốc Tế - CITC

số 3 phố Chùa Láng,, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh

Mục tiêu của chương trình đào tạo Cử nhân QTKD (B.S.B.A) là nhằm cung cấp các phương pháp có tính chất học thuật cho các nhà quản trị tương lai để chỉ đạo tổ chức của mình trước những thách thức trong kinh doanh và đồng thời mang lại cho họ những kiến thức mà những nhà lãnh đạo cần có. Các học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Cử nhân QTKD sẽ được trang bị những kiến thức về các lý thuyết kinh doanh, các chế độ chính sách và những thủ tục trong kinh doanh. Ngoài ra học viên còn được trang bị trước những kiến thức để tận dụng các thời cơ thuận lợi trong kinh doanh, trình độ hiểu biết rộng về các vị trí quản lý trong kinh doanh, những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong mọi lĩnh vực kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

Ứng viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học một chương trình cấp bằng tại các trường cao đẳng/ đại học được công nhận tại Việt Nam

Thời Lượng

Tổng thời gian dự kiến hoàn tất chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (B.S.B.A) của CSU là khoảng 4 năm học

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh


- Chiến lược học tập thành công
- Truyền thông kinh doanh
- Tư duy
- Diễn thuyết
- Kinh tế vĩ mô
- Nguyên lý Quản trị học
- Tâm lý học tổng hợp
- Sinh học không chuyên
- Đại số I
- Văn minh phương Tây I
- Văn minh phương Tây II
- Luận Anh ngữ I
- Luận Anh ngữ II
- Cơ bản về máy tính
- Kinh tế Vi mô
- Thống kê cơ bản
- Giới thiệu về Xã hội học
- Ra quyết định quản lý
- Văn học Mỹ I
- Văn học Mỹ II
- Cơ bản về máy tính cá nhân
- Giới thiệu về Kinh doanh
- Nghệ thuật lãnh đạo
- Các nguyên lý Kế toán
- Quản trị Nguồn nhân lực
- Luật kinh doanh
- Đạo đức kinh doanh
- Chiến lược & Chính sách kinh doanh
- Quản trị các hệ thống thông tin
- Quản trị tài chính
- Nguyên lý marketing
- Các định chế tài chính
- Quản trị sản xuất
- Tài chính quốc tế
- Thương mại quốc tế
- Quản trị bán hàng
- Quảng cáo
- Đào tạo và Phát triển
- Hành vi khách hàng
- Thương mại điện tử
- Quản trị dự án

Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo Quốc Tế - CITC
số 3 phố Chùa Láng,, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (84-4) 37757227
Website: http://citc.edu.vn - Email: citc@fpt.vn
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, do Chủ tịch Hội ra quyết định thành lập. Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế là đơn vị hành chính sự nghiệp được thành lập với mục đích góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ, phát triển đa dạng các hình thức đào tạo dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước. Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam giao cho Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế triển khai chương trình giới thiệu và hỗ trợ các khoá đào tạo của các trường cao đẳng và đại học quốc tế có uy tín và được công nhận.
Đồng bộ tài khoản