Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo Quốc Tế - CITC

số 3 phố Chùa Láng,, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Trên thị trường lao động cạnh tranh ngày nay, kiến thức và văn bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) có thể giúp học viên thăng tiến tới vị trí của những nhà quản lý hàng đầu trong tổ chức. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, một học viên tốt nghiệp Thạc sỹ QTKD có thu nhập trung bình cao hơn ít nhất là 50% so với những người chỉ tốt nghiệp bậc học Cử nhân.

Đối Tượng Tham Gia

- Các nhà quản lý đang phục vụ trong tổ chức nhà nước và doanh nghiệp với mong muốn củng cố và cập nhật kiến thức quản trị, phát triển và mở rộng hơn nữa những hiểu biết trong mọi lĩnh vực kinh doanh
- Cán bộ, chuyên viên và các nhà quản lý tương lai mong muốn trau dồi kiến thức quản trị kinh doanh theo xu thế hòa nhập kinh tế thế giới và tạo cho mình cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn mới
- Những nhà quản lý và chuyên viên trước đây tốt nghiệp các trường đại học không thuộc khối kinh tế nhưng mong muốn có được những kiến thức và kỹ năng về quản lý để phát triển tổ chức và thăng tiến nghề nghi

Thời Lượng

18 tháng

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh


Học viên cần hoàn tất môn học định hướng và 12 môn học chính để được cấp bằng Thạc sỹ QTKD.- Lý thuyết và Nghiên cứu tổ chức:
- Phương pháp Quản trị Nguồn nhân lực
- Kinh doanh quốc tế
- Chính sách kinh doanh và Quản trị chiến lược
- Marketing nâng cao
- Hệ thống thông tin quản lý
- Đạo đức kinh doanh
- Nghiên cứu và Phương pháp nghiên cứu
- Quản trị Dự án
- Tài chính doanh nghiệp
- Kinh tế học quản lý
- Nghiên cứu hoạt động
- Định hướng học tập

Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo Quốc Tế - CITC
số 3 phố Chùa Láng,, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (84-4) 37757227
Website: http://citc.edu.vn - Email: citc@fpt.vn
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, do Chủ tịch Hội ra quyết định thành lập. Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế là đơn vị hành chính sự nghiệp được thành lập với mục đích góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ, phát triển đa dạng các hình thức đào tạo dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước. Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam giao cho Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế triển khai chương trình giới thiệu và hỗ trợ các khoá đào tạo của các trường cao đẳng và đại học quốc tế có uy tín và được công nhận.
Đồng bộ tài khoản