Cử Nhân Thương Mại BCom

Viện Đào Tạo Quốc Tế IIFE

Tầng 3, Số 6, Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Thương Mại

Được phép của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Trường Đại học Victoria of Wellington (New Zealand) và Học viện Tài chính đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Thương mại (Bachelor of Commerce - BCom) theo hình thức bán du học, kết hợp thời gian đào tạo cả ở Việt Nam và New Zealand. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được Trường Đại học Victoria of Wellington cấp Bằng Cử nhân Thương mại (BCom). BCom là bằng cử nhân danh giá trong hệ thống giáo dục đại học New Zealand, Liên hiệp Anh, Khối Thịnh vượng chung và toàn thế giới. Chất lượng đào tạo đã được khẳng định bởi tổ chức thẩm định và công nhận chất lượng quốc tế (Association to Advanced Collegiate Schools of Business - AACSB). Bằng BCom có giá trị và danh tiếng toàn cầu. Người sở hữu tấm bằng BCom dễ dàng được tuyển dụng vào làm việc tại các khu vực kinh tế nhà nước hoặc tư nhân tại Việt Nam, New Zealand, các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới.

Đối Tượng Tham Gia

- Tuyển thẳng các sinh viên đã trúng tuyển Học viện Tài chính hoặc một trường đại học khác tương đương hoặc cao hơn Học viện Tài chính.
- Tuyển các học sinh tốt nghiệp PTTH đạt điểm sàn kì thi tuyển sinh đại học quốc gia trở lên.
- Tuyển sinh trực tiếp học sinh dựa trên điểm thi tốt nghiệp PTTH và kết quả ba năm học PTTH.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Thương Mại


Chương trình BCom bao gồm 360 tín chỉ chia thành 24 môn học. Trong đó, 11 môn học (165 tín chỉ) được giảng dạy tại Học viện Tài chính và 13 môn học (195 tín chỉ) được giảng dạy tại Trường Đại học Victoria of Wellington (không bao gồm các khóa học tiếng Anh dự bị). Toàn bộ chương trình được chia thành các phần kiến thức đại cương, phần kiến thức chuyên ngành và phần lựa chọn.
- Phần kiến thức đại cương gồm 7 môn học bắt buộc:
+ Accounting (Kế toán)
+ Economic Principles and Issues (Nguyên lý và các vấn đề kinh tế)
+ Government, Law and Business (Chính sách, luật và kinh doanh)
+ Foundations of Information Systems (Nền tảng Hệ thống thông tin kinh tế)
+ Principles of Marketing (Nguyên lý marketing)
+ Introduction to Management (Nhập môn Quản trị)
+ Statistics for Business (Thống kê Kinh doanh)
- Phần kiến thức chuyên ngành gồm từ 6 đến 7 môn học, tùy theo chuyên ngành. Sinh viên phải hoàn thành yêu cầu của ít nhất một chuyên ngành: Việc bố trí các môn học chuyên ngành ở giai đoạn tiếp theo (cấp độ 200 và 300) tùy thuộc vào chuyên ngành mà sinh viên đăng ký. Ví dụ, ngành kinh doanh quốc tế (International Business) có các môn học chuyên ngành sau đại cương như IBUS 201, 205, 212, 305, 312, MARK 302 (or 352).
- Phần chọn lựa: Sinh viên có cơ hội được lựa chọn học các môn học theo nguyện vọng, nhưng phải đảm bảo đạt được các yêu cầu tốt nghiệp, bao gồm: có ít nhất 180/360 tín chỉ thuộc cấp độ 200 trở lên, trong số đó ít nhất 75/180 tín chỉ là những môn cấp độ 300.

Viện Đào Tạo Quốc Tế IIFE
Tầng 3, Số 6, Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người liên hệ: Viện Đào tạo quốc tế IIFE
Điện thoại: 04.39336356
Website: http://iife.edu.vn - Email: infoF@iife.edu.vn
Viện Đào tạo Quốc tế (Institue of International Financial Education - IIFE) được thành lập theo quyết định số 3207/QQĐ-BTC ngày 07/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Việc cho ra đời Viện ĐTQT được coi là một bước đi mang tính chiến lược trong tiến trình hội nhập quốc tế của Học viện Tài chính (HVTC). Sứ mạng của Viện là "xây dựng và phát triển các chương trình liên danh, liên kết đào tạo quốc tế, trao đổi nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài". Viện ĐTQT được xác định là một đơn vị sự nghiệp của HVTC hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại KBNN và các ngân hàng theo quy định. Tuy mới ra đời nhưng Viện được kế thừa thế mạnh của nền tảng gần 50 năm đào tạo và NCKH của HVTC (1963-2011) - một trường Đại học nổi tiếng, nằm trong top đầu nhà nước về đào tạo tài chính, kế toán. Trong lịch sử gần nửa thế kỉ về đào tạo của mình, HVTC đã cung cấp một đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có trình độ cao cho tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế với hơn 200 tiến sĩ, 1.500 thạc sĩ, 70.000 cử nhân các ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh. Nhiều người trong số họ nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, tại các Bộ, ngành, các Viện, Học viện, các trường Đại học trong hầu khắp các tổ chức kinh tế- xã hội của đất nước.
Đồng bộ tài khoản