Đại Học Ngành Bảo Vệ Thực Vật

Trường Đại Học Bạc Liêu - BLU

Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Bảo Vệ Thực Vật

Chương Trình Đào Tạo Đại Học Bảo Vệ Thực Vật đào tạo những kỹ sư có kiến thức, kỹ năng nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại tài nguyên thực vật, để bảo vệ cây trồng (cả trước và sau thu hoạch) nhằm đạt hiệu quả kinh tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường đồng thời góp phần phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới hiện đại, bền vững của Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ thuật liên quan đến bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường và hướng dẫn về sản xuất bền vững, kỹ năng nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại tài nguyên thực vật, kỹ năng tổ chức và quản lý dịch bệnh bảo vệ thực vật (xây dựng kế hoạch, dự án). Nắm vững phương pháp nghiên cứu (lấy mẫu, thu thập số liệu, phân tích dữ liệu) và tổ chức nghiên cứu ứng dụng trong nhiều điều kiện khác nhau (về trang thiết bị, phương pháp).

Đối Tượng Tham Gia

- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, có hộ khẩu trên cả nước
- Khối tuyển sinh: Khối B (Toán học, Hóa học, Sinh học)

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Bảo Vệ Thực Vật


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
- Khối kiến thức cơ sở ngành
- Khối kiến thức chuyên ngành

Trường Đại Học Bạc Liêu - BLU
Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu
Người liên hệ: Trường Đại Học Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3822653
Website: http://blu.edu.vn - Email: mail@blu.edu.vn
Trường Đại học Bạc Liêu là một trường đại học được thành lập ngày 24-11-2006, theo quyết định số 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sát nhập và nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu và Trường Cao đẳng sư phạm Bạc Liêu. Hoạt động theo cơ chế trường Đại học công lập. Nhiệm vụ chính của trường là góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cho tỉnh Bạc Liêu, cũng như cho Miền Tây Nam Bộ. Trường đào tạo từ bậc Cao đẳng đến Đại học bao gồm các chuyên ngành như: Tin học, Sư phạm Toán - Tin, Nuôi trồng Thủy sản, Kế toán, Sư phạm Văn, Sư phạm Mầm Non... Ngoài ra, Trường còn liên kết đào tạo với các trường đại học trong cả nước.
Đồng bộ tài khoản