Đại Học Ngành Công Nghệ Sinh Học

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Van Lang University

45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Đại Học Ngành Công Nghệ Sinh Học

Đào tạo cử nhân Công nghệ Sinh học có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản: nguyên lý và quá trình sinh học đại cương, lý thuyết, lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm, nội dung cơ bản về công nghệ sinh học để ứng dụng vào các vấn đề trong sinh học và công nghệ sinh học. Đồng thời còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như thu thập mẫu, đo đạc và tổng hợp, phân tích các số liệu, sử dụng các phương pháp thí nghiệm hiện đại của Công nghệ sinh học. Chương trình cũng cung cấp cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Đại Học Ngành Công Nghệ Sinh Học


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của ngành
+ Kiến thức ngành

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Van Lang University
45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Dân Lập Văn Lang
Điện thoại: (08)38367933
Website: http://www.dhdlvanlang.edu.vn - Email: tttt@vanlanguni.edu.vn
Trường Đại Học Dân lập Văn Lang là một cơ sở giáo dục Đại học đa ngành, không thuộc sở hữu Nhà nước, đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học, một mặt đảm bảo cung cấp và chăm lo những điều kiện học tập có chất lượng cho người học, một mặt đảm bảo cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực có hiểu biết về chính trị, có đạo đức, có khả năng tự học và sáng tạo, có năng lực chuyên môn, có phẩm chất nhân văn và có ý chí. Ngày 27 tháng 01 năm 1995 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 71/TTg cho phép thành lập Trường Đại học Dân lập Văn Lang (TP. Hồ Chí Minh).
Đồng bộ tài khoản