Đại Học Ngành Tiếng Anh

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Van Lang University

45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Đại Học Ngành Tiếng Anh

Đào tạo cử nhân ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng Tiếng Anh, ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập Quốc tế

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Đại Học Ngành Tiếng Anh


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức văn hóa
+ Kiến thức tiếng

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Van Lang University
45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Dân Lập Văn Lang
Điện thoại: (08)38367933
Website: http://www.dhdlvanlang.edu.vn - Email: tttt@vanlanguni.edu.vn
Trường Đại Học Dân lập Văn Lang là một cơ sở giáo dục Đại học đa ngành, không thuộc sở hữu Nhà nước, đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học, một mặt đảm bảo cung cấp và chăm lo những điều kiện học tập có chất lượng cho người học, một mặt đảm bảo cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực có hiểu biết về chính trị, có đạo đức, có khả năng tự học và sáng tạo, có năng lực chuyên môn, có phẩm chất nhân văn và có ý chí. Ngày 27 tháng 01 năm 1995 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 71/TTg cho phép thành lập Trường Đại học Dân lập Văn Lang (TP. Hồ Chí Minh).

ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản