Đại học Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Van Lang University

45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Đại học Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Đào tạo cử nhân Tài Chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về Kinh tế - Xã hội, quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng, có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp làm việc làm việc ở các cơ quan ngân hàng tài chính trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Đại học Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của ngành
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức ngành

Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang - Van Lang University
45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Dân Lập Văn Lang
Điện thoại: (08)38367933
Website: http://www.dhdlvanlang.edu.vn - Email: tttt@vanlanguni.edu.vn
Trường Đại Học Dân lập Văn Lang là một cơ sở giáo dục Đại học đa ngành, không thuộc sở hữu Nhà nước, đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học, một mặt đảm bảo cung cấp và chăm lo những điều kiện học tập có chất lượng cho người học, một mặt đảm bảo cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực có hiểu biết về chính trị, có đạo đức, có khả năng tự học và sáng tạo, có năng lực chuyên môn, có phẩm chất nhân văn và có ý chí. Ngày 27 tháng 01 năm 1995 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 71/TTg cho phép thành lập Trường Đại học Dân lập Văn Lang (TP. Hồ Chí Minh).
Đồng bộ tài khoản