Đại Học Tiếng Việt Và Văn Hóa Việt Nam

Trường Đại Học Bạc Liêu - BLU

Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiếng Việt Và Văn Hóa Việt Nam

Chương trình đào tạo cử nhân Tiếng Việt Và Văn Hóa Việt Nam đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao về Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam, phục vụ cho các trung tâm nghiên cứu và đào tạo Tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, Việt Nam học, cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức Quốc tế về văn hoá, giáo dục, du lịch, các văn phòng đầu tư nước ngoài… ở trong nước và ngoài nước.

Đối Tượng Tham Gia

- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học trong cả nước.
- Khối tuyển sinh: C (Văn học, Lịch sử, Địa lý)

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tiếng Việt Và Văn Hóa Việt Nam


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học Xã hội – Nhân văn – Nghệ thuật
+ Ngoại ngữ
+ Tin học
+ Giáo dục thể chất (không tính vào số tín chỉ chung)
+ Giáo dục quốc phòng (không tính vào số tín chỉ chung)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở
+ Kiến thức chuyên sâu của ngành

Trường Đại Học Bạc Liêu - BLU
Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu
Người liên hệ: Trường Đại Học Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3822653
Website: http://blu.edu.vn - Email: mail@blu.edu.vn
Trường Đại học Bạc Liêu là một trường đại học được thành lập ngày 24-11-2006, theo quyết định số 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sát nhập và nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu và Trường Cao đẳng sư phạm Bạc Liêu. Hoạt động theo cơ chế trường Đại học công lập. Nhiệm vụ chính của trường là góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cho tỉnh Bạc Liêu, cũng như cho Miền Tây Nam Bộ. Trường đào tạo từ bậc Cao đẳng đến Đại học bao gồm các chuyên ngành như: Tin học, Sư phạm Toán - Tin, Nuôi trồng Thủy sản, Kế toán, Sư phạm Văn, Sư phạm Mầm Non... Ngoài ra, Trường còn liên kết đào tạo với các trường đại học trong cả nước.
Đồng bộ tài khoản