Đảm Bảo Chất Lượng Và An Toàn Thực Phẩm

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh - CNTP

140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Đảm Bảo Chất Lượng Và An Toàn Thực Phẩm

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh với sứ mạng xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế trí thức; là một trường trọng điểm về đào tạo kỹ sư, cử nhân, công nhân kỹ thuật… thuộc các ngành công nghệ (trong đó chú trọng công nghệ chế biến nông sản thực phẩm) cho khu vực phía Nam và cả nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM đã khẳng định đẳng cấp đào tạo chuyên sâu của mình trong lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm bằng cách sớm xây dựng đề án xin mở ngành đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Đảm Bảo Chất Lượng Và An Toàn Thực Phẩm


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Các môn lý luận chính trị
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Ngoại Ngữ
+ Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành: Vẽ kỹ thuật; Hóa phân tích 1; Thí nghiệm hóa phân tích 1; Hóa phân tích 2; Thí nghiệm hóa phân tích 2; Hóa học thực phẩm...
+ Kiến thức chuyên ngành: Quản lý chất lượng và cải tiến; Thực hành quản lý chất lượng và cải tiến; Đánh giá rủi ro và quản lý an toàn thực phẩm; Thực hành đánh giá rủi ro và quản lý an toàn thực phẩm...
+ Thực tập tốt nghiệp
+ Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung

Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh - CNTP
140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38161673 - (08)38163319
Website: http://www.cntp.edu.vn - Email: cntp@cntp.edu.vn
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1982, lịch sử hình thành và phát triển Trường được đổi tên và nâng cấp qua các giai đoạn. Đến ngày 23/02/2010, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 284/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Trường có nhiệm vụ :
+ Đào tạo các trình độ, đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề.
+ Đào tạo lại và đào tạo nâng cao.
+ Đào tạo sau đại học khi đủ điều kiện.
+ Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ.
+ Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
+ Tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Hiện nay, Trường có 12 khoa, 11 phòng, ban chức năng và 07 trung tâm.
Đồng bộ tài khoản