Điện - Thông Tin - Hệ Chính Quy

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH

Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Điện - Thông Tin

Ngành Điện - Thông Tin trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện, các kỹ thuật cơ bản của lĩnh vực Điện Tử - Thông Tin, có khả năng vận hành bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống, thiết bị Điện Tử, viễn thông, tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ kỹ thuật Điện Tử viễn thông trong công nghiệp và trong đời sống dân dụng. Ngành này tại một số trường được chia thành nhiều ngành nhỏ.
- Về kiến thức: chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức sau
+ Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương phổ cập về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, chú trọng trang bị kiến thức về Toán học, Vật lý làm nền tảng cho học tập kiến thức ngành
+ Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở cốt lõi và cần thiết về cấu kiện quang Điện Tử, mạch điện, Điện Tử tương tự, Điện Tử số và các quá trình xử lý tín hiệu
- Về Kiến thức chuyên ngành:
+ Trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện và hiện đại về viễn thông, kiến thức căn bản trong hội tụ Điện Tử - Tin học – Viễn thông, bao gồm cả lý thuyết, thực hành và thực tế mạng lưới
- Về kỹ năng
+ Phân tích tổng hợp sửa chữa mạch Điện Tử trang thiết bị viễn thông
+ Triển khai dịch vụ viễn thông, các phương thức bảo mật hệ thống
+ Thiết kế, lắp đặt, vận hành, tổ chức khai thác, quản lý các thiết bị và hệ thống viễn thông
+ Phân tích và xử lý các sự cố kỹ thuật vừa và nhỏ trang thiết bị và hệ thống viễn thông
+ Nắm chắc các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về viễn thông
+ Nghiên cứu, tiếp cận với các thiết bị Điện Tử và hệ thống viễn thông mới hướng tới mục tiêu cải tiến và thiết kế mới

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo chương trình học của ngành Điện - Thông Tin - Hệ Chính Quy

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Điện - Thông Tin


- Học kỳ 1 gồm 9 môn 30 tín chỉ (Ngoại Ngữ 1, Hình Học Họa Hình, Hóa Đại Cương,...)
- Học kỳ 2 gồm 8 môn 27 tín chỉ (Ngoại Ngữ 2, Cơ Lý Thuyết, Vẽ Kỹ Thuật,...)
- Học kỳ 3 gồm 10 môn 25 tín chỉ (Vật Lý Đại Cương (A2), Thủy Lực, Kinh Tế Chính Trị 1,...)
- Học kỳ 4 gồm 11 môn 28 tín chỉ (Kinh Tế Chính Trị 2, Ngoại Ngữ 4, Cơ Học Kết Cấu 1,...)
- Học kỳ 5 gồm 10 môn 29 tín chỉ (Vật Lý Xây Dựng, Tin Học C.Ngành (KT), Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học,...)
- Học kỳ 6 gồm 10 môn 28 tín chỉ (Kết Cấu Thép Gỗ, TN Kết Cấu Công Trình, Nền Móng,...)
- Học kỳ 7 gồm 10 môn 27 tín chỉ (Lịch Sử Đảng CS Việt Nam, Kinh Tế Xây Dựng, Thực Tập Công Nhân,...)
- Học kỳ 8 gồm 8 môn 20 tín chỉ (Giáo Dục Thể Chất 5, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Điện Tử ứng Dụng,...)

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH
Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38222748
Website: http://www.uah.edu.vn -
Trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng. Tuyên bố sứ mạng của trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đảm bảo vị trí là một trong những trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc gia và khu vực thuộc các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp và thiết kế nội thất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Từ năm học 2006 - 2007, trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã từng bước hướng đến những giá trị mới của triết lý về đào tạo: chất lượng đào tạo là đạo lý, mục tiêu đào tạo mang tính thời đại, phương pháp đào tạo mang hơi thở cuộc sống, công tác quản lý đào tạo là then chốt, đội ngũ giảng viên là tất cả và quyết định.
Đồng bộ tài khoản