Điện Tử Y Sinh - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Điện Lực- EPU

235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Điện Tử Y Sinh

Chương trình khung hệ Đại học chuyên ngành Điện tử y sinh bao gồm 225 đơn vị học trình của trường Đại Học Điện Lực giúp sinh viên nắm được một số kiến thức liên quan:
- Kiến thức chung: Có kiến thức nền tảng về toán, vật lý.
- Kiến thức chung theo lĩnh vực: Có kiến thức về các môn đại cương thuộc ngành công nghệ như toán xác suất, vật lý .
- Kiến thức chung của khối ngành: đủ để hiểu các vấn đề đa lĩnh vực điện-điện tử
- Kiến thức chung của nhóm ngành: Biết rõ cách thức thiết kế các mạch Điện tử Y sinh cơ bản, hiểu rõ vận hành các thiết bị Điện tử Y sinh cơ bản. Hiểu rõ và vận dụng được các kiến thức có liên quan đến lĩnh vực Điện tử Y sinh như: Xử lý ảnh ứng dụng cho điện tử y sinh, hệ thống xử lý tín hiệu y sinh, hệ thống thu thập và truyền dữ liệu, hệ thống và mạng máy tính, tin học ứng dụng cho điện tử y sinh
- Kiến thức ngành và bổ trợ: đủ kiến thức ngành để thiết kế, lắp đặt, vận hành bảo trì các thiết bị điện tử cho ngành y tế và đủ kiến thức bổ trợ cho việc học suốt đời và giải quyết vấn đề đa lĩnh vực
- Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: đủ để giải quyết độc lập một vấn đề cụ thể và thực tế thuộc ngành nghề

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Điện Lực

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Điện Tử Y Sinh


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Khối kiến thức giáo dục chung
+ Khối kiến thức Toán, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và môi trường
+ Khối kiến thức Khoa học Xã hội và nhân văn
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Lý thuyết mạch
+ Cấu kiện điện tử
+ Kỹ thuật xung
+ Kỹ thuật số
+ Kỹ thuật vi xử lý
+ Lý thuyết điều khiển tự động
+ Kỹ thuật mạch điện tử
+ Điện tử công suất
+ Ngôn ngữ lập trình C
+ Cơ sở điện sinh học
+ Lý thuyết thông tin
+ Kỹ thuật truyền dữ liệu
+ Đồ án Điện tử
+ Kỹ thuật PLC
+ Lý thuyết điều khiển nâng cao
+ Hệ thống SCADA
+ Đại cương về viễn thông
+ Mạng truyền thông công nghiệp
+ Mạng máy tính
+ Và một số môn chuyên ngành khác
- Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn
+ Thiết bị điện tử dân dụng
+ Thiết kế mạch
- Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp

Trường Đại Học Điện Lực- EPU
235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)22185607
Website: http://www.epu.edu.vn - Email: thongtin@epu.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ Thực hành do người Pháp thành lập năm 1898. Tháng 04/2000, Bộ Công nghiệp ra quyết định thành lập Trường Trung học Điện I thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 26/10/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp Trường Trung học Điện I thành Trường Cao đẳng Điện lực. Ngày 19/05/2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực.
Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các bậc đào tạo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như phục vụ nhu cầu xã hội, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản