Quản Lý Năng Lượng - Hệ Đại Học

Trường Đại Học Điện Lực- EPU

235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Năng Lượng

Chương trình đào tạo ngành Quản lý năng lượng trình độ đại học nhằm trang bị cho người học có phẩm chất chính trị, đạo đức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý năng lượng. Chương trình đào tạo quản lý ngành quản lý năng lượng sẽ trang bị kiến thức cho người học để nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:
- Có khả năng phân tích thiết kế, vận hành hệ thống cung cấp năng lượng trong các doanh nghiệp.
- Thực hiện kiểm toán năng lượng, tư vấn xây dựng mô hình quản lý năng lượng, tìm kiếm các cơ hội và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp
- Quản lý vận hành, sản xuất, kinh doanh trong các nhà máy điện, trong các công ty điện lực.
- Tham gia quản lý vận hành hệ thống điện trong điều kiện thị trường cạnh tranh.
- Xây dựng các chính sách và quy hoạch phát triển năng lượng, hệ thống điện. Xây dựng và quản lý các dự án trong lĩnh vực năng lượng.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Điện Lực

Thời Lượng

4,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Năng Lượng


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Khối kiến thức giáo dục chung (KH Mác Lê, Ngoại ngữ)
+ Khối kiến thức Toán, KHTN
+ Khối kiến thức KHXH-NV
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Khối kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành
+ Khối kiến thức ngành, chuyên ngành
+ Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp
- Khối kiến thức tự chọn
+ Khối kiến thức giáo dục đại cương tự chọn
+ Khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành tự chọn
+ Khối kiến thức giáo dục chuyên ngành tự chọn
- Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp
+ Thực tập tốt nghiệp
+ Đồ án tốt nghiệp
+ Thi thực hành

Trường Đại Học Điện Lực- EPU
235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)22185607
Website: http://www.epu.edu.vn - Email: thongtin@epu.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ Thực hành do người Pháp thành lập năm 1898. Tháng 04/2000, Bộ Công nghiệp ra quyết định thành lập Trường Trung học Điện I thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 26/10/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp Trường Trung học Điện I thành Trường Cao đẳng Điện lực. Ngày 19/05/2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực.
Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các bậc đào tạo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như phục vụ nhu cầu xã hội, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản