Quản Lý Năng Lượng - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Điện Lực- EPU

235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Năng Lượng

Chương trình đào tạo ngành Quản lý năng lượng trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học có phẩm chất chính trị, đạo đức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý năng lượng. Qua đó có các kỹ năng:
- Đọc, hiểu các bản vẽ thiết kế lưới điện; các dây chuyền sản xuất - phân phối năng lượng.
- Tham gia vào công tác quản lý năng lượng trong doanh nghiệp, tham gia thực hiện các kiểm toán năng lượng; cùng đánh giá, quản lý các dự án đầu tư năng lượng nói chung, đặc biệt là các dự án điện.
- Tham gia vào công tác vận hành thị trường; xây dựng biểu giá bán điện tại các nhà máy điện trong thị trường; công tác vận hành tối ưu hệ thống điện; công tác quản lý kinh doanh điện năng.
- Quản lý vận hành các hệ thống năng lượng trong doanh nghiệp công nghiệp.
- Phối hợp triển khai các dự án về năng lượng mới, năng lượng tái tạo....

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Điện Lực

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Năng Lượng


- Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên phù hợp với chuyên ngành đào tạo để lĩnh hội tốt các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
- Nắm vững nguyên lý hoạt động của các thiết bị chính trong nhà máy điện, các loại công nghệ thiết bị trong sản xuất điện; nắm được những kiến thức cơ bản về thiết kế và vận hành hệ thống điện, cơ sở lý thuyết và sử dụng phần mềm phục vụ công tác quy hoạch hệ thống điện, kiểm toán năng lượng, một số giải pháp tiết kiệm năng lượng mang tính phổ thông; có khả năng phân tích tốt mối quan hệ qua lại giữa 3 vấn đề: năng lượng - kinh tế - môi trường; các kiến thức cơ bản về các quy định của Pháp luật liên quan: Luật Điện lực; Dự thảo Luật sử dụng hiệu quả năng lượng; Luật Dầu khí; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; một số quy định an toàn trong công tác tại các nhà máy điện...

Trường Đại Học Điện Lực- EPU
235 Hoàng Quốc Việt, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)22185607
Website: http://www.epu.edu.vn - Email: thongtin@epu.edu.vn
Tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ Thực hành do người Pháp thành lập năm 1898. Tháng 04/2000, Bộ Công nghiệp ra quyết định thành lập Trường Trung học Điện I thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 26/10/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp Trường Trung học Điện I thành Trường Cao đẳng Điện lực. Ngày 19/05/2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực.
Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao ở các bậc đào tạo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như phục vụ nhu cầu xã hội, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản