Điều Dưỡng Đa Khoa (Hệ Trung Cấp)

Cao Đẳng Y Tế Hà Đông - CĐYTHĐ

Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Điều Dưỡng Đa Khoa

- Đào tạo người Điều dưỡng đa khoa có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh, có đủ sức khỏe, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.
- Người có bằng Điều dưỡng đa khoa được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước
- Người Điều dưỡng trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng chuyên khoa; Cao đẳng hoặc Đại học điều dưỡng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế.

Đối Tượng Tham Gia

Những ai học ngành điều dưỡng hệ trung cấp.

Thời Lượng

2 năm.

Nội Dung Khóa Học Điều Dưỡng Đa Khoa


Nội dung đào tạo sinh viên:
- Có kiến thức và hiểu biết về các nhiệm vụ của điều dưỡng trung cấp trong chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế và cộng đồng;
- Áp dụng được các nguyên tắc và những khái niệm sẵn có trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu vào công tác điều dưỡng;
- Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Cao Đẳng Y Tế Hà Đông - CĐYTHĐ
Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội
Người liên hệ: Trường CĐ Y Tế Hà Đông
Điện thoại: 0433824523
Website: http://cdythadong.edu.vn - Email: dthoaquynh@yahoo.com.vn
Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y-Dược và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND Thành phố Hà Nội. Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn về các chuyên ngành Y - Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý nhằm phục vụ chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô và cả nước trong tình hình mới.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản