Điều Dưỡng Đa Khoa (Hệ Cao Đẳng)

Cao Đẳng Y Tế Hà Đông - CĐYTHĐ

Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Điều Dưỡng Đa Khoa

Đào tạo người Điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản; có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ cao đẳng để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và phục hồi sức khỏe nhân dân; có khả năng tham gia tổ chức và quản lý các hoạt động điều dưỡng, nghiên cứu khoa học và tự vươn lên.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Điều Dưỡng Đa Khoa


Nội dung chương trình đào tạo giúp sinh viên có kiến thức:
- Những quy luật cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;
- Những quy luật cơ bản về sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe;
- Những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh;
- Các quy định của luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe của nhân dân;
- Phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Cao Đẳng Y Tế Hà Đông - CĐYTHĐ
Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội
Người liên hệ: Trường CĐ Y Tế Hà Đông
Điện thoại: 0433824523
Website: http://cdythadong.edu.vn - Email: dthoaquynh@yahoo.com.vn
Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y-Dược và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND Thành phố Hà Nội. Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn về các chuyên ngành Y - Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý nhằm phục vụ chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô và cả nước trong tình hình mới.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản