Hộ Sinh (Bậc Trung Cấp)

Cao Đẳng Y Tế Hà Đông - CĐYTHĐ

Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Hộ Sinh

Đào tạo người Hộ sinh có kiến thức, kỹ năng cơ bản trình độ bậc trung học về sức khỏe sinh sản, làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các cơ sở y tế và cộng đồng; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh, có đủ sức khỏe, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Hộ sinh

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Khóa Học Hộ Sinh


Nội dung đào tạo giúp học viên:
- Có kiến thức và hiểu biết về các nhiệm vụ của nữ hộ sinh trung cấp trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ sơ sinh tại các cơ sở y tế và cộng đồng;
- Áp dụng được các nguyên tắc và những khái niệm sẵn có trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu vào công tác hộ sinh;
- Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Cao Đẳng Y Tế Hà Đông - CĐYTHĐ
Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội
Người liên hệ: Trường CĐ Y Tế Hà Đông
Điện thoại: 0433824523
Website: http://cdythadong.edu.vn - Email: dthoaquynh@yahoo.com.vn
Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y-Dược và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND Thành phố Hà Nội. Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn về các chuyên ngành Y - Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý nhằm phục vụ chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô và cả nước trong tình hình mới.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản