Định Giá Xây Dựng

Viện Đào Tạo Phát Triển Đô Thị Bền Vững - ISUD

P104 - Nhà N1, Trường Đại Học Giao Thông Vận tải, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Định Giá Xây Dựng

Khoá học nhằm giúp học viên nâng cao năng lực quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho đội ngũ cán bộ đang công tác tại các công ty tư vấn, ban quản lý dự án, cơ quan chủ đầu tư, các nhà thầu. Hệ thống hoá và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án, quản lý chi phí, định giá xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng... Hệ thống hoá và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dự án, quản lý chi phí, định giá xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng... Tạo điều kiện cho học viên đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng thông qua việc cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng. Giải đáp trực tiếp những vướng mắc của học viên và nêu phương pháp xử lý tình huống trong quản lý dự án, định giá xây dựng, quản lý chi phí.

Đối Tượng Tham Gia

Là cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn có trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học đang làm việc tại các Ban quản lý dự án; các tổ chức tư vấn xây dựng; Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; cơ quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và cá nhân có nhu cầu.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của khoá học

Nội Dung Khóa Học Định Giá Xây Dựng


- Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành (8 tiết)
- Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)
- Chuyên đề 3: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình (12 tiết)
- Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (4 tiết)
- Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
- Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng (8 tiết)
- Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)
- Chuyên đề 9: Thảo Luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo (4 tiết)
- Chuyên đề 10: Thảo luận kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo

Viện Đào Tạo Phát Triển Đô Thị Bền Vững - ISUD
P104 - Nhà N1, Trường Đại Học Giao Thông Vận tải, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Viện Đào Tạo Phát Triển Đô Thị Bền Vững
Điện thoại: 0988009318
Website: http://isud.edu.vn - Email: suddaotao@gmail.com
Tháng 12 năm 1995, Trường đại học Giao thông vận tải đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải (TRANCONCEN) với chức năng thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ và đào tạo với sự tham gia của các giáo sư và giảng viên của Trường đại học Giao thông Vận tải.
Ngày 18/01/2005, Trường ĐH Giao thông Vận tải quyết định thành lập Viện Quy hoạch và Quản lý giao thông Vận tải ( ITPM) với sự kết hợp của TRANCONCEN và Bộ môn Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải.
Từ cuối năm 2007, Trường ĐH Giao thông vận tải quyết định chuyển đổi TRANCONCEN là trung tâm về khoa học công nghệ trong kĩnh vực giao thông vận tải và sẽ tập trung chủ yếu vào các hoạt động của dự án hơn là tư vấn và phát triển các hoạt động. Vì vậy, từ năm 2009 tất cả các thành viên chủ chốt của Viện Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải đã thành lập Công ty Cổ phần phát triển Đô thị Bền vững (SUD), như là nền tảng mới cho các giáo sư, giảng viên và các kỹ sư của ITPM tiến hành tư vấn và các hoạt động phát triển giao thông, phát triển đô thị bền vững. Và năm 2011, Viện đào tạo Phát triển Đô thị Bền vững (ISUD) - Chi nhánh của SUD - đã được thành lập trên cơ sở bộ phận đào tạo ngắn hạn về xây dựng và quản lý của TRANCONCEN. Sứ mệnh của ISUD là kế thừa và tiếp tục phát triển bộ phận đào tạo ngắn hạn về xây dựng và quản lý của TRANCONCEN, đồng thời phát triển các hoạt động nghiên cứu và đào tạo ngắn hạn khác trong lĩnh vực phát triển bền vững.
 • » Xem thêm
  • Vì vậy, ISUD được kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm từ bề dày gần 20 năm hoạt động nghiên cứu và đào tạo của TRANCONCEN, cũng như của ITPM
   Tầm nhìn: Viện đào tạo phát triển đô thị bền vững xác định kiến thức và kỹ năng là công cụ thiết yếu để chinh phục đỉnh cao tri thức, tạo nên giá trị hội nhập đích thực, nâng tầm người Việt, đem lại của cải tinh thần và vật chất góp phần khẳng định vai trò quan trọng của nền kinh tế tri thức đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong thời đại mới.
   Sứ mệnh: Xây dựng một môi trường giáo dục đào tạo chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện để giúp các học viên dễ dàng hệ thống và cập nhật kiến thức, rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng, tố chất của một người thành công, nhằm mục đích xây dựng thương hiệu “ đào tạo phát triển bền vững cho Việt Nam ”, qua đó góp phần vào sự phồn thịnh của toàn xã hội.
   Giá trị cốt lõi:
   - Khẳng định giá trị tri thức
   - Xây dựng uy tín bằng chất lượng và hiệu quả đào tạo
   - Tạo dựng thành công cùng đối tác
   - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
   - Vì sự phát triển của cộng đồng
   - Phát triển và bảo vệ thương hiệu đào tạo

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản