Đọc Bản Vẽ Xây Dựng Và Đo Bóc Tiên Lượng Công Trình

Viện Đào Tạo Phát Triển Đô Thị Bền Vững - ISUD

P104 - Nhà N1, Trường Đại Học Giao Thông Vận tải, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Đọc Bản Vẽ Xây Dựng Và Đo Bóc Tiên Lượng Công Trình

Mục đích khóa học:
- Học viên biết đọc bản vẽ, tìm được số liệu, kích thước để bóc tách khối lượng (chủ yếu là để phục vụ cho công tác làm dự toán - Còn đọc thành thạo bản vẽ thì bạn còn phải rèn luyện nhiều).
- Đào tạo ra những cán bộ có năng lực kiểm soát khối lượng, kiểm soát chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Bổ sung kiến thức cho những học viên muốn học sâu ở lớp Đo bóc khối lượng lập dự toán.
Lợi ích bạn sẽ đạt được sau khóa học:
- Các bạn không học chuyên ngành xây dựng sẽ đọc tốt bản vẽ, đo bóc và kiểm soát khối lượng.
- Các bạn sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành xây dựng sẽ được học các kiến thức, kinh nghiệm thực tế về đo bóc khối lượng, đọc bản vẽ có trình tự, bài bản hơn.
- Các bạn sinh viên ngành công trình có kỹ năng đề tay sắt thép khi ra công trường thi công.
- Các kiến thức giúp bạn học tốt lớp đo bóc khối lượng lập dự toán và khi ra trường làm công việc kiểm soát khối lượng tốt hơn.

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ làm về dự toán, ban quản lí dự án, kho bạc, ngân hàng, kiểm toán, kế toán, thanh tra,… có công việc liên quan đến kiểm soát khối lượng dự toán, thanh quyết toán, điều chỉnh dự toán, thẩm tra dự toán.
- Sinh viên khối trường: Xây dựng, Giao thông, Kiến trúc, Thủy Lợi…
- Sinh viên khối trường: Kinh tế, tài chính, ngân hàng… cũng có thể tham gia.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của khoá học

Nội Dung Khóa Học Đọc Bản Vẽ Xây Dựng Và Đo Bóc Tiên Lượng Công Trình


- Các cơ sở pháp lý liên quan đến bóc khối lượng, lập dự toán
- Đọc và bóc tách khối lượng chuẩn từ bản vẽ thiết kế
- Kiến thức về định mức, đơn giá xây dựng công trình

Viện Đào Tạo Phát Triển Đô Thị Bền Vững - ISUD
P104 - Nhà N1, Trường Đại Học Giao Thông Vận tải, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Viện Đào Tạo Phát Triển Đô Thị Bền Vững
Điện thoại: 0988009318
Website: http://isud.edu.vn - Email: suddaotao@gmail.com
Tháng 12 năm 1995, Trường đại học Giao thông vận tải đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải (TRANCONCEN) với chức năng thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ và đào tạo với sự tham gia của các giáo sư và giảng viên của Trường đại học Giao thông Vận tải.
Ngày 18/01/2005, Trường ĐH Giao thông Vận tải quyết định thành lập Viện Quy hoạch và Quản lý giao thông Vận tải ( ITPM) với sự kết hợp của TRANCONCEN và Bộ môn Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải.
Từ cuối năm 2007, Trường ĐH Giao thông vận tải quyết định chuyển đổi TRANCONCEN là trung tâm về khoa học công nghệ trong kĩnh vực giao thông vận tải và sẽ tập trung chủ yếu vào các hoạt động của dự án hơn là tư vấn và phát triển các hoạt động. Vì vậy, từ năm 2009 tất cả các thành viên chủ chốt của Viện Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải đã thành lập Công ty Cổ phần phát triển Đô thị Bền vững (SUD), như là nền tảng mới cho các giáo sư, giảng viên và các kỹ sư của ITPM tiến hành tư vấn và các hoạt động phát triển giao thông, phát triển đô thị bền vững. Và năm 2011, Viện đào tạo Phát triển Đô thị Bền vững (ISUD) - Chi nhánh của SUD - đã được thành lập trên cơ sở bộ phận đào tạo ngắn hạn về xây dựng và quản lý của TRANCONCEN. Sứ mệnh của ISUD là kế thừa và tiếp tục phát triển bộ phận đào tạo ngắn hạn về xây dựng và quản lý của TRANCONCEN, đồng thời phát triển các hoạt động nghiên cứu và đào tạo ngắn hạn khác trong lĩnh vực phát triển bền vững.
 • » Xem thêm
  • Vì vậy, ISUD được kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm từ bề dày gần 20 năm hoạt động nghiên cứu và đào tạo của TRANCONCEN, cũng như của ITPM
   Tầm nhìn: Viện đào tạo phát triển đô thị bền vững xác định kiến thức và kỹ năng là công cụ thiết yếu để chinh phục đỉnh cao tri thức, tạo nên giá trị hội nhập đích thực, nâng tầm người Việt, đem lại của cải tinh thần và vật chất góp phần khẳng định vai trò quan trọng của nền kinh tế tri thức đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong thời đại mới.
   Sứ mệnh: Xây dựng một môi trường giáo dục đào tạo chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện để giúp các học viên dễ dàng hệ thống và cập nhật kiến thức, rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng, tố chất của một người thành công, nhằm mục đích xây dựng thương hiệu “ đào tạo phát triển bền vững cho Việt Nam ”, qua đó góp phần vào sự phồn thịnh của toàn xã hội.
   Giá trị cốt lõi:
   - Khẳng định giá trị tri thức
   - Xây dựng uy tín bằng chất lượng và hiệu quả đào tạo
   - Tạo dựng thành công cùng đối tác
   - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
   - Vì sự phát triển của cộng đồng
   - Phát triển và bảo vệ thương hiệu đào tạo

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản