Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án

Viện Đào Tạo Phát Triển Đô Thị Bền Vững - ISUD

P104 - Nhà N1, Trường Đại Học Giao Thông Vận tải, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án

Khoá học nghiệp vụ quản lý dự án nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ trong công tác quản lý dự án đầu tư, kết thúc khoá đào tạo này học viên được cấp chứng chỉ quản lý dự án theo đúng quy định. Thông qua khoá học này, học viên được cập nhật kiến thức, văn bản pháp luật về xây dựng và bồi dưỡng cho học viên các quy tắc, trình tự thực hiện của quản lý dự án.

Đối Tượng Tham Gia

Cán bộ ban Quản lý dự án, tư vấn Quản lý dự án, những người cần chuẩn bị kiến thức chuyển sang lĩnh vực Quản lý dự án, các bạn sinh viên sắp ra trường, các công ty, cá nhân, và các đối tượng khác....

Thời Lượng

05 ngày hoặc 10 buổi tối

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án


- Chuyên đề 1. Tổng quan về QLDA đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề 3. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 5. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 6. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 7. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư XDCT
- Chuyên đề 8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Viện Đào Tạo Phát Triển Đô Thị Bền Vững - ISUD
P104 - Nhà N1, Trường Đại Học Giao Thông Vận tải, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Viện Đào Tạo Phát Triển Đô Thị Bền Vững
Điện thoại: 0988009318
Website: http://isud.edu.vn - Email: suddaotao@gmail.com
Tháng 12 năm 1995, Trường đại học Giao thông vận tải đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông Vận tải (TRANCONCEN) với chức năng thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ và đào tạo với sự tham gia của các giáo sư và giảng viên của Trường đại học Giao thông Vận tải.
Ngày 18/01/2005, Trường ĐH Giao thông Vận tải quyết định thành lập Viện Quy hoạch và Quản lý giao thông Vận tải ( ITPM) với sự kết hợp của TRANCONCEN và Bộ môn Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải.
Từ cuối năm 2007, Trường ĐH Giao thông vận tải quyết định chuyển đổi TRANCONCEN là trung tâm về khoa học công nghệ trong kĩnh vực giao thông vận tải và sẽ tập trung chủ yếu vào các hoạt động của dự án hơn là tư vấn và phát triển các hoạt động. Vì vậy, từ năm 2009 tất cả các thành viên chủ chốt của Viện Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải đã thành lập Công ty Cổ phần phát triển Đô thị Bền vững (SUD), như là nền tảng mới cho các giáo sư, giảng viên và các kỹ sư của ITPM tiến hành tư vấn và các hoạt động phát triển giao thông, phát triển đô thị bền vững. Và năm 2011, Viện đào tạo Phát triển Đô thị Bền vững (ISUD) - Chi nhánh của SUD - đã được thành lập trên cơ sở bộ phận đào tạo ngắn hạn về xây dựng và quản lý của TRANCONCEN. Sứ mệnh của ISUD là kế thừa và tiếp tục phát triển bộ phận đào tạo ngắn hạn về xây dựng và quản lý của TRANCONCEN, đồng thời phát triển các hoạt động nghiên cứu và đào tạo ngắn hạn khác trong lĩnh vực phát triển bền vững.
 • » Xem thêm
  • Vì vậy, ISUD được kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm từ bề dày gần 20 năm hoạt động nghiên cứu và đào tạo của TRANCONCEN, cũng như của ITPM
   Tầm nhìn: Viện đào tạo phát triển đô thị bền vững xác định kiến thức và kỹ năng là công cụ thiết yếu để chinh phục đỉnh cao tri thức, tạo nên giá trị hội nhập đích thực, nâng tầm người Việt, đem lại của cải tinh thần và vật chất góp phần khẳng định vai trò quan trọng của nền kinh tế tri thức đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong thời đại mới.
   Sứ mệnh: Xây dựng một môi trường giáo dục đào tạo chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện để giúp các học viên dễ dàng hệ thống và cập nhật kiến thức, rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng, tố chất của một người thành công, nhằm mục đích xây dựng thương hiệu “ đào tạo phát triển bền vững cho Việt Nam ”, qua đó góp phần vào sự phồn thịnh của toàn xã hội.
   Giá trị cốt lõi:
   - Khẳng định giá trị tri thức
   - Xây dựng uy tín bằng chất lượng và hiệu quả đào tạo
   - Tạo dựng thành công cùng đối tác
   - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
   - Vì sự phát triển của cộng đồng
   - Phát triển và bảo vệ thương hiệu đào tạo

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản