GIẢI PHÓNG QUẢN LÝ

Viện đào tạo VJT

Số 5 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hải Phòng

Giới Thiệu Khóa Học GIẢI PHÓNG QUẢN LÝ

Đối Tượng Tham Gia

  • Giám đốc chi nhánh
  • Trưởng Bộ phận
  • Trưởng - Phó phòng ban
  • Cấp giám sát
  • Quản lý
  • Tổ trưởng
  • Quản đốc

Thời Lượng

01 ngày Chủ nhật

Nội Dung Khóa Học GIẢI PHÓNG QUẢN LÝ


Ưu Đãi Chung

Đăng ký và nộp phí trước khai giảng 03 ngày hưởng ưu đãi.

Viện đào tạo VJT
Số 5 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hải Phòng
Người liên hệ: Ms Bảo
Điện thoại: 02256556800
Website: http://www.vjt.edu.vn/ - Email: baovt.vietnhat@gmail.com
Đồng bộ tài khoản