Giáo Dục Mầm Non

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non

Mục tiêu đào tạo:
- Có hiểu biết cơ bản về các nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Có kiến thức cơ bản về Tin học, Tiếng Anh và Âm nhạc để đáp ứng được nhiệm vụ dạy trẻ 5 tuổi ở trường mầm non;
- Nắm vững hệ thống kiến thức về tâm lý, sinh lý độ tuổi; kiến thức về giáo dục và chăm sóc của trẻ mầm non; kiến thức về giáo dục hòa nhập để thực hiện tốt công tác chuyên môn ở trường mầm non;
- Hiểu biết đầy đủ mục tiêu, nội dung chương trình Giáo dục mầm non, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở Giáo dục mầm non;
- Nắm vững nội dung chương trình, phương pháp chăm sóc và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ; các kiến thức về quản lý nhóm, lớp và đánh giá trong giáo dục mầm non, nhất là trẻ 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT yêu thích giáo dục trẻ em.

Thời Lượng

3 năm/52 ĐVHT

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non


- Tâm lý học trẻ em
- Giáo dục học Mầm non
- Giáo dục hòa nhập
- Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp
- Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ Mầm non
- Tin học ứng dụng trong GDMN
- Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình
- Tổ chức các hoạt vui chơi cho trẻ mầm non 5 tuổi cho trẻ khám phá khoa học về MTXQ
- Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 tuổi
- Và các môn học liên quan khác.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (064)3826644
Website: http://cdspbrvt.edu.vn - Email: cdspbrvt@gmail.com
Trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu trực thuộc UBND tỉnh có nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp các ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; liên kết với các trường đại học đào tạo trình độ đại học một số ngành phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nhu cầu của người học. Nhà trường có bề dày truyền thống xây dựng, phấn đấu, trưởng thành qua nhiều tên gọi gắn với việc thành lập, chia tách tỉnh và sự phát triển đi lên của nhà trường: Trường sư phạm cấp 1 Đồng Nai (năm 1975) trên cơ sở tiếp quản trường Sư phạm Phước Tuy (cũ), trường Trung học sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu (năm 1991), trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (từ năm 2000).
Đồng bộ tài khoản