Giáo Dục Mầm Non - Liên Thông Cao Đẳng

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị - QTTTC

Km3 Quốc lộ 9, Thị xã Đông Hà, Quảng Trị

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non

Đào tạo giáo viên Mầm non trình độ cao đẳng, sinh viên tốt nghiệp ngành Mầm non trình độ cao đẳng phải:
- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên trong nhà trường XHCN: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, mến trẻ, tận tụy với công việc, tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ.
- Có những hiểu biết về kiến thức giáo dục đại cương để vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn giáo dục Mầm non (GDMN). Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học GDMN ở trình độ cao đẳng để thực hiện tốt công tác chuyên môn. Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình GDMN, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ ở cơ sở GDMN. Áp dụng có hiệu quả kiến thức khoa học GDMN vào việc tổ chức đánh giá các hoạt động giáo dục trẻ ở các đối tượng khác nhau.
- Có thể giao tiếp với trẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học tập của trẻ. Biết đánh giá mức độ phát triển của trẻ. Lập kế hoạch định hướng phát triển và giáo dục trẻ phù hợp, tổ chức, thực hiện giáo dục khoa học. Tổ chức tốt các hoạt động của nhóm, lớp.
- Có thái độ học tập, nghiên cứu nghiêm túc, khoa học, trung thực; tích cực, chủ động trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp ngành Sư phạm Mầm non; thi tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

Đào tạo 1,5 năm gồm 3 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Mầm Non


- Kiến thức giáo dục đại cương 15 TC
+ Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN
+ Đường lối CM của Đảng
+ Tư tưởng HCM
+ Ngoại ngữ
+ GDQP
+ Quản lý HC NN và quản lý ngành
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 32 TC
+ Giao tiếp với trẻ em
+ PP NCKHGD
+ Ứng dụng CNTT trong dạy học ở Mầm non
+ PP dạy trẻ làm quen biểu tượng toán
+ PP dạy trẻ làm quen văn học
+ PP Giáo dục thể chất
+ Tổ chức hoạt động âm nhạc
+ Tổ chức hoạt động tạo hình
+ PP phát triển ngôn ngữ
+ Một số môn chuyên ngành khác

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị - QTTTC
Km3 Quốc lộ 9, Thị xã Đông Hà, Quảng Trị
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 053. 3584741, 053.3580406
Website: http://www.qtttc.edu.vn - Email: phongdaotao.c32@moet.edu.vn
Trường CĐSP Quảng Trị được thành lập theo quyết định số 198/TTg ngày 01/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường CĐSP Quảng Trị tiền thân là trường Trung cấp Sư phạm Vĩnh Linh được thành lập tháng 6 năm 1958. Lịch sử phát triển của nhà trường gắn liền với bề dày truyền thống của quê hương Quảng Trị anh hùng. Quá trình xây dựng và phát triển của trường có thể chia làm 4 thời kỳ.
Trong xu thế đổi mới để phát triển, trường CĐSP Quảng Trị đang và sẽ là trường đào tạo đa ngành, đa hệ, đa lĩnh vực với các trình độ Trung học, Cao đẳng, Đại học.
Do vậy nhà trường cần điều chỉnh mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhà trường được đổi mới cơ chế quản lý và công tác quản lý, tăng quy mô ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản