Sư Phạm Tin Học

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị - QTTTC

Km3 Quốc lộ 9, Thị xã Đông Hà, Quảng Trị

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Tin Học

Đào tạo giáo viên THCS trình độ CĐSP dạy môn Tin học Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Tin học trình độ cao đẳng phải:
- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường định hướng XHCN : Thấm nhuần thế giới quan Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức tác phong người thầy giáo.
- Có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Tin học ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Tin học trình độ cao đẳng còn có thể làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, xét, thi tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

Đào tạo 3 năm gồm 6 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Tin Học


- Khối kiến thức đại cương:
+ Những NLCB của CN Mác - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam
+ Ngoại ngữ
+ Giáo dục quốc phòng
+ Giáo dục thể chất
+ Giải tích
+ Đại số tuyến tính
+ Xác suất - thống kê
+ Tâm lý học đại cương
+ Một số môn đại cương khác
- Khối kiến thức đại cương: 71 tín chỉ
+ Tin học cơ sở
+ Lập trình
+ Toán rời rạc
+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
+ Kiến trúc máy tính
+ Mạng máy tính
+ Cơ sở dữ liệu
+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
+ Lập trình hướng đối tượng
+ Phân tích thiết kế hệ thống
+ Quản lý hệ thống máy tính
+ Một số môn chuyên ngành khác
+ Kiến thức tự chọn
+ Thực tập sư phạm + Thực tế
+ Khóa luận tốt nghiệp

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị - QTTTC
Km3 Quốc lộ 9, Thị xã Đông Hà, Quảng Trị
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 053. 3584741, 053.3580406
Website: http://www.qtttc.edu.vn - Email: phongdaotao.c32@moet.edu.vn
Trường CĐSP Quảng Trị được thành lập theo quyết định số 198/TTg ngày 01/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường CĐSP Quảng Trị tiền thân là trường Trung cấp Sư phạm Vĩnh Linh được thành lập tháng 6 năm 1958. Lịch sử phát triển của nhà trường gắn liền với bề dày truyền thống của quê hương Quảng Trị anh hùng. Quá trình xây dựng và phát triển của trường có thể chia làm 4 thời kỳ.
Trong xu thế đổi mới để phát triển, trường CĐSP Quảng Trị đang và sẽ là trường đào tạo đa ngành, đa hệ, đa lĩnh vực với các trình độ Trung học, Cao đẳng, Đại học.
Do vậy nhà trường cần điều chỉnh mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhà trường được đổi mới cơ chế quản lý và công tác quản lý, tăng quy mô ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản