Giáo Dục Tiểu Học - Liên Thông Cao Đẳng

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị - QTTTC

Km3 Quốc lộ 9, Thị xã Đông Hà, Quảng Trị

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Tiểu Học

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học (GDTH) trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các giáo viên tiểu học (GVTH) được đào tạo phải có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực giáo dục, dạy học theo yêu cầu của chuẩn GVTH, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học mới cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của GDTH trong tương lai; có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục (KHGD). Chương trình đào tạo giúp sinh viên nắm được các kiến thức:
+ Có kiến thức đại cương làm nền tảng dạy tốt các môn học ở tiểu học.
+ Có kiến thức vững vàng về các môn học để làm tốt công tác chuyên môn và chủ nhiệm lớp. Dạy được tất cả các khối, lớp học ở bậc tiểu học và có thể dạy các đối tượng học sinh dân tộc, học sinh khuyết tật.
+ Có hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình tiểu học, phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh ở toàn bậc tiểu học.
+ Nắm được yêu cầu và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp ngành Sư phạm Tiểu học; thi tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

Đào tạo 1,5 năm gồm 3 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Tiểu Học


- Kiến thức giáo dục đại cương 15 TC
+ Nguyên lý
+ Đường lối CM của Đảng
+ Tư tưởng HCM
+ Ngoại ngữ
+ GDQP
+ Quản lý HC NN và quản lý ngành
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 32 TC
+ Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học
+ PP NCKHGD - Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu
+ Phương tiện kĩ thuật dạy học và ứng dụng CNTT
+ PPDH TV ở tiểu học chuyên sâu và nâng cao
+ Tiếng Việt chuyên sâu và nâng cao (tự chọn)
+ Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán học
+ Thực hành giải toán
+ Bồi dưỡng HSG toán Tiểu học (tự chọn)
+ Thể dục và PPDH TD ở tiểu học (Bơi lội)
+ Đạo đức và PPDH đạo đức ở Tiểu học
+ Giáo dục Môi trường
+ Một số môn chuyên ngành khác

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị - QTTTC
Km3 Quốc lộ 9, Thị xã Đông Hà, Quảng Trị
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 053. 3584741, 053.3580406
Website: http://www.qtttc.edu.vn - Email: phongdaotao.c32@moet.edu.vn
Trường CĐSP Quảng Trị được thành lập theo quyết định số 198/TTg ngày 01/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường CĐSP Quảng Trị tiền thân là trường Trung cấp Sư phạm Vĩnh Linh được thành lập tháng 6 năm 1958. Lịch sử phát triển của nhà trường gắn liền với bề dày truyền thống của quê hương Quảng Trị anh hùng. Quá trình xây dựng và phát triển của trường có thể chia làm 4 thời kỳ.
Trong xu thế đổi mới để phát triển, trường CĐSP Quảng Trị đang và sẽ là trường đào tạo đa ngành, đa hệ, đa lĩnh vực với các trình độ Trung học, Cao đẳng, Đại học.
Do vậy nhà trường cần điều chỉnh mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhà trường được đổi mới cơ chế quản lý và công tác quản lý, tăng quy mô ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản