Giao Thông San Nền - Hệ Vừa Học Vừa Làm

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH

Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Giao Thông San Nền

Bộ môn Giao Thông San Nền luôn hướng đến mục tiêu giảng dạy chất lượng cao. Để làm như vậy các giảng viên trong khoa không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy. Trình độ tối thiểu của các giảng viên là thạc sỹ và có nhiều công trình nghiên cứu khoa học và công trình thực tế. Chương trình giảng dạy của bộ môn luôn được cập nhật và đổi mới phù hợp với nhu cầu thực tiễn và xây dựng những chương trình liên kết phù hợp với các trường Đại học trong nước cũng như các Đại học quốc tế để sinh viên chuyên ngành Giao Thông San Nền có điều kiện lựa chọn theo học những chương trình mình thích. Ngoài ra, Bộ môn cũng nâng cao và mở rộng một số môn để cho sinh viên đa dạng trong sự chọn lựa hướng nghiên cứu của mình. Bộ môn Giao Thông San Nền là một trong ba bộ môn của khoa kỹ thuật đô thị, nhiệm vụ của bộ môn là đào tạo những kỹ sư kỹ thuật đô thị, những người có thể tham gia vào giải quyết những vấn đề giao thông, thoát nước hiện nay. Ngoài ra, bộ môn không ngừng nghiên cứu khoa học những đề tài liên quan đến quy hoạch giao thông, quy hoạch chiều cao.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo chương trình học của ngành Giao Thông San Nền - Hệ Vừa Học Vừa Làm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Giao Thông San Nền


- Học kỳ 1 gồm 6 môn 21 tín chỉ (Toán Cao Cấp 1, Hóa Đại Cương, Tin Học Đại Cương,...)
- Học kỳ 2 gồm 10 môn 32 tín chỉ (Vật Lý A1, Ngoại Ngữ 2, Vẽ Kỹ Thuật,...)
- Học kỳ 3 gồm 10 môn 30 tín chỉ (Toán Cao Cấp 3, Toán ứng Dụng, Vật Lý Đại Cương 2,...)
- Học kỳ 4 gồm 9 môn 28 tín chỉ (Kinh Tế Chính Trị 2, Trắc Địa, Địa Chất Thủy Văn,...)
- Học kỳ 5 gồm 10 môn 26 tín chỉ (Môi Trường & Con Người, Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, Thực Tập Trắc Địa,...)
- Học kỳ 6 gồm 10 môn 31 tín chỉ (Địa Lý Kinh Tế Việt Nam, Xã Hội Học, Kết Cấu Thép Gỗ,...)
- Học kỳ 7 gồm 8 môn 24 tín chỉ (Lịch Sử Đảng, Điện Tử ứng Dụng, Tổ Chức Thi Công,...)
- Học kỳ 8 gồm 5 môn 18 tín chỉ (Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Đồ án QH Công Trình KTĐT, Khai Thác & Bảo Vệ Tài Nguyên,...)
- Học kỳ 9 gồm 8 môn 23 tín chỉ (Thực Tập Cán Bộ Kỹ Thuật, Tổ chức giao thông công cộng, Thiết kế đường bộ đô thị,...)

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH
Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38222748
Website: http://www.uah.edu.vn -
Trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng. Tuyên bố sứ mạng của trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đảm bảo vị trí là một trong những trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc gia và khu vực thuộc các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp và thiết kế nội thất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Từ năm học 2006 - 2007, trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã từng bước hướng đến những giá trị mới của triết lý về đào tạo: chất lượng đào tạo là đạo lý, mục tiêu đào tạo mang tính thời đại, phương pháp đào tạo mang hơi thở cuộc sống, công tác quản lý đào tạo là then chốt, đội ngũ giảng viên là tất cả và quyết định.
Đồng bộ tài khoản