Hệ Cao Đẳng Ngành Kế Toán

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông - TP.HCM - PIT

11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Mục tiêu đào tạo của viện là đào tạo Cử nhân cao đẳng Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khỏe tốt. Hiểu được những kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế – xã hội, nắm vững các kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kế toán ở các doanh nghiệp. Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm đương công tác tại các vị trí kế toán viên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi thành phần kinh tế nói chung. Chương trình đào tạo được thực hiện trong 3 năm gồm 6 học kỳ, trong đó 5 học kỳ tích lũy kiến thức tại Học viện và 1 kỳ thực tập thực tập thực tế tại cơ sở. Cuối khóa sinh viên phải thi tốt nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham dự và trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy quốc gia – Khối A, A1 và D1.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn; Kinh tế xã hội.
- Kiến thức cơ sở ngành và ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, thông qua các môn học như kinh tế học, xác suất thống kê, marketing, luật kinh doanh.
- Kiến thức chuyên ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về ngành kế toán thông qua các môn học như quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; kế toán quản trị, tài chính, phân tích tài chính, thuế, kiểm toán.

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông - TP.HCM - PIT
11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn Phòng Học Viện
Điện thoại: (08)38295258
Website: http://hcm.ptit.edu.vn/ - Email: hvbcvthcm@ptithcm.edu.vn
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Các lĩnh vực của học viện gồm:
- Đào tạo cán bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực Viễn thông, Điện tử, Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing ở các bậc Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ theo chương trình chuẩn quốc gia và quốc tế theo các hình thức khác nhau như tập trung, phi tập trung, liên thông, văn bằng 2, đào tạo từ xa, vừa làm vừa học.
- Thực hiện chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ phục vụ nhu cầu phát triển ngành Bưu chính viễn thông và của xã hội. Tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh…
- Cơ sở có 5 khoa đào tạo, bao gồm: Khoa Điện tử 2; Khoa Viễn thông 2; Khoa Công nghệ thông tin 2; Khoa Quản trị kinh doanh 2; Khoa Cơ bản 2. Các khoa thực hiện chức năng đào tạo trong lĩnh vực khoa học Cơ bản, Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông , Quản trị kinh doanh, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing.
Đồng bộ tài khoản