Hệ Cao Đẳng Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long - VCEF

Số 1B Nguyễn Trung Trực, P8, Quận TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Ngành Quản trị Kinh doanh được đào tạo theo diện rộng, với tên gọi chung là quản trị kinh doanh hoặc chuyên sâu như quản trị tài chính, Nhân Sự, Marketing , Sale… nhằm đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh, có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp ngành này của trường cao đẳng kinh tế Vĩnh Long sẽ được xây dựng kỹ năng nền tảng để thực hiện nghiệp vụ kinh doanh cơ bản. Ngoài ra, họ còn nắm vững các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT đã qua kì thi tuyển của trường.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh


- Luật kinh doanh – thương mại; tài chính – ngân hàng – chứng khoán; môi trường, ….;
- Chủ nghĩa Duy vật; Học thuyết giá trị thặng dư
- Xác suất thống kê
- Qui hoạch toán học đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
- Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô vận dụng đưa vào hoạt động lập pháp, hành pháp của quốc gia;
- Qui trình quản lý kinh tế như kế toán, tài chính, ngân hàng, các chính sách và chế độ liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh
- Quản trị học; quản trị nguồn nhân lực; quản trị chất lượng; quản trị dự án, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị tài chính.

Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long - VCEF
Số 1B Nguyễn Trung Trực, P8, Quận TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long
Người liên hệ: Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long
Điện thoại: (84070)3823359 - 3823443
Website: http://www.vcef.edu.vn -
Trường Cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long thành lập theo quyết định số: 4383/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 03/08/2004 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học Kinh Tế - Tài Chính Vĩnh Long. Trường đào tạo 2 trình độ: Cao đẳng và Trung cấp. Với hình thức đào tạo: Chính qui, Liên thông Trung cấp - Cao đẳng, Vừa làm vừa học. Liên kết đào tạo đại học và bồi dưỡng cán bộ với các Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bình Dương, Trưởng Đại học Cửu Long, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính), Cao đẳng Tài chính Nam Lào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trường được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận đầu tư cơ sở 2 với diện tích 6 ha phục vụ cho việc mở rộng đào tạo của trường. Sứ mệnh của trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long là đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn đầu ra, tổ chức nghiên cứu khoa học và thực nghiệm, chuyển giao, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đồng bộ tài khoản