Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân, có hiểu biết về văn hóa xã hội, kinh tế và pháp luật; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ. Hoàn thành chương trình học này các sinh viên có đầy đủ kiến thức và kỹ năng về hệ thống thông tin trong quản lý kinh tế.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình đào tạo của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin Quản Lý


- Giáo dục đại cương
- Giáo dục chuyên ngành
+ Kinh tế vi mô
+ Kinh tế vĩ mô
+ Quản trị học
+ Nguyên lý kế toán
+ Hệ thống thông tin quản lý
+ Nguyên lý thống kê
+ Quản trị chất lượng
+ Quản trị công nghệ
+ Kiến trúc máy tính và hệ điều hành
+ Cơ sở lập trình
+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
+ Mạng máy tính và truyền thông
+ Cơ sở dữ liệu 1
+ Thương mại điện tử căn bản
+ Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
+ Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
+ An toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp
+ Các mô hình toán kinh tế
+ Phân tích thiết kế và tổ chức hệ thống thông tin
+ Công nghệ phần mềm
+ Quản trị cơ sở dữ liệu
+ Kinh tế lượng
+ Lập trình hướng đối tượng
+ Thiết kế và triển khai website
+ Các phương pháp và mô hình phân tích, dự báo kinh tế, xã hội
+ Cấu trúc và hoạch định cơ sở dữ liệu thị trường và thương mại
+ Quản trị các tổ chức dịch vụ thông tin thị trường và thương mại
+ Nhập môn Tài chính - Tiền tệ
+ Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử
+ Quản trị chiến lược
+ Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Thực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp khóa học

Trường Đại Học Thương Mại - VCU
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: VCU
Điện thoại: (04)37643219 - (04)37950057 - (04)376432
Website: http://www.vcu.edu.vn - Email: dhtm@vcu.edu.vn
Trường Đại Học Thương Mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của tổ chức các trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Đại Đọc Thương Mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
  • » Xem thêm

    • Mục tiêu chung của trường là: Xây dựng trường trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại, một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia và tiếp cận đẳng cấp quốc tế về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến và cập nhật, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở học liệu hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học, một “đại học hiệu” hàng đầu của quốc gia và có uy tín quốc tế trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và góp phần nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học quan trọng trong thực tiễn các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của đất nước giai đoạn sau gia nhập WTO.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản