Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Khóa Học Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Giới Thiệu Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Trường Đại Học Thương Mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của tổ chức các trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Đại Đọc Thương Mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
Mục tiêu chung của trường là: Xây dựng trường trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại, một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia và tiếp cận đẳng cấp quốc tế về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến và cập nhật, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở học liệu hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học, một “đại học hiệu” hàng đầu của quốc gia và có uy tín quốc tế trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và góp phần nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học quan trọng trong thực tiễn các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của đất nước giai đoạn sau gia nhập WTO.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Trường được xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng của trường trên cơ sở quy hoạch tổng thể cả về chiều sâu lẫn chiều rộng nhằm tạo môi trường thuận lợi, hài hòa để phát huy toàn bộ năng lực và trí tuệ của giảng viên và sinh viên trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Năm 2013 hoàn thành dự án khu liên hiệp giảng đường lớp học và trung tâm đào tạo thực hành C - D, khu ký túc xá sinh viên, phấn đấu đến năm 2017 hoàn thành dự án tòa nhà đa chức năng A - B gồm các khu thực hành, giáo dục thể chất, dịch vụ, hợp tác quốc tế, phòng học E - learning, hệ thống phòng tra cứu (thư viện điện tử), đăng ký tham gia dự án quy hoạch xây dựng trường ĐH của Bộ giáo dục và đào tạo, đến năm 2020 triển khai xây dựng cơ sở 2 của trường trên diện tích từ 5 - 7 ha đủ đảm bảo quy hoạch đào tạo đại học chính quy chương trình giáo dục đại cương (1 - 1,5 năm đầu), phát triển hạ tầng và kết hợp tăng cường các trang thiết bị giảng dạy, học tập và NCKH theo hướng hiện đại và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Trường Đại Học Thương Mại
Ðịa chỉ: Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (04)37643219 - (04)37950057 - (04)37643228
Fax: (04)37643228
Email: dhtm@vcu.edu.vn
Website: www.vcu.edu.vn

Đồng bộ tài khoản