Kỹ Năng Ghi Sổ Sách Và Lập Báo Cáo Tài Chính

Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Lập Báo Cáo Tài Chính

Chương trình đào tạo của trung tâm đào tạo và chuyển giao kế toán kiểm toán của trường đại học thương mại sẽ giúp cho các bạn theo học biết cách lập báo cáo tài chính chuyên nghiệp.Thông qua dữ liệu thực tế của một số doanh nghiệp, hướng dẫn học viên thao tác thực hành ghi sổ và lên báo cáo tài chính theo phương pháp thủ công và phần mềm kế toán. Sau khóa học học viên có thể làm kế toán viên, kế toán tổng hợp một cách thành thạo.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
- Học viên đã học lớp kế toán tổng hợp.
- Nhân viên kế toán đang công tác tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Cán bộ quản lý kinh doanh và các đối tượng khác có kiến thức nhật định về kế toán muốn nắm bắt số liệu kế toán và BCTC.

Thời Lượng

100 tiết

Nội Dung Khóa Học Lập Báo Cáo Tài Chính


- Chuyên đề 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
- Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hành kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết trên tài khoản kế toán
- Chuyên đề 3: Thực hành ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo phương pháp thủ công
+ Trình tự ghi sổ theo 4 hình thức kế ttoán
+ Phương pháp lập Báo cáo tài chính
+ Thực hành ghi sổ theo hình thức nhật ký chung, chứng từ ghi sổ và lập báo cáo tài chính
+ Số liệu: Bài tập giả định hoặc từ chứng từ của 1 đơn vị thực tế
- Chuyên đề 4: Thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán (Phần mềm Misa)
+ Giới thiệu phần mềm Misa
+ Hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu và các phân hệ
+ Thực hành kế toán trên phần mềm
+ Số liệu: cập nhật từ chứng từ của đơn vị thực tế

Trường Đại Học Thương Mại - VCU
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: VCU
Điện thoại: (04)37643219 - (04)37950057 - (04)376432
Website: http://www.vcu.edu.vn - Email: dhtm@vcu.edu.vn
Trường Đại Học Thương Mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của tổ chức các trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Đại Đọc Thương Mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
  • » Xem thêm

    • Mục tiêu chung của trường là: Xây dựng trường trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại, một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia và tiếp cận đẳng cấp quốc tế về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến và cập nhật, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở học liệu hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học, một “đại học hiệu” hàng đầu của quốc gia và có uy tín quốc tế trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và góp phần nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học quan trọng trong thực tiễn các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của đất nước giai đoạn sau gia nhập WTO.
Đồng bộ tài khoản