Thực Hành Kế Toán Thuế

Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Thực Hành Kế Toán Thuế

Khóa học Thực Hành Kế Toán Thuế nhằm hướng dẫn cho học viên nắm được các nguyên tắc, quy định hiện hành về kê khai, quyết toán thuế giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế. Rèn luyện cho học viên kỹ năng thực hành kê khai và quyết toán thuế từ các số liệu thực tế của doanh nghiệp cụ thể, lập các báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khóa học, học viên có thể làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp một cách thành thạo.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên đã và đang học hoặc đã tốt nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp
- Nhân viên kế toán đang công tác tại các bộ phận kế toán ở doanh nghiệp.
- Cán bộ quản lý doanh nghiệp có nhu cầu nắm bắt và quản lý thuế tại doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu

Thời Lượng

70 tiết

Nội Dung Khóa Học Thực Hành Kế Toán Thuế


- Chuyên đề 1: Kỹ năng thực hành kế toán thuế giá trị gia tăng
+ Các quy định hiện hành về thuế GTGT
+ Phương pháp kế toán thuế GTGT
+ Tờ khai, quyết toán thuế GTGT
- Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hành kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Các quy định hiện hành về thuế TNDN
+ Phương pháp kế toán thuế TNDN
+ Tờ khai, quyết toán thuế TNDN
- Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hành kế toán các loại thuế khác
+ Thuế môn bài
+ Thuế Thu nhập cá nhân
+ Thuế xuất nhập khẩu

Trường Đại Học Thương Mại - VCU
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: VCU
Điện thoại: (04)37643219 - (04)37950057 - (04)376432
Website: http://www.vcu.edu.vn - Email: dhtm@vcu.edu.vn
Trường Đại Học Thương Mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của tổ chức các trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Đại Đọc Thương Mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
  • » Xem thêm

    • Mục tiêu chung của trường là: Xây dựng trường trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại, một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia và tiếp cận đẳng cấp quốc tế về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến và cập nhật, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở học liệu hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học, một “đại học hiệu” hàng đầu của quốc gia và có uy tín quốc tế trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và góp phần nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học quan trọng trong thực tiễn các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của đất nước giai đoạn sau gia nhập WTO.
Đồng bộ tài khoản