Kế Toán Ngân Hàng

Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Ngân Hàng

Chương trình đào tạo Kế toán ngân hàng của trung tâm đào tạo và chuyển giao kế toán, kiểm toán của trường đại học thương mại sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về nghiệp vụ kế toán ngân hàng. Khóa học trang bị cho học viên phương pháp và kỹ năng thực hành kế toán các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng như: kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán thanh toán giữa các ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tín dụng. Sau khóa học, học viên có thể làm kế toán trong các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp
- Nhân viên kế toán đang công tác tại các bộ phận kế toán ở doanh nghiệp
- Cán bộ quản lý doanh nghiệp có nhu cầu hiểu biết về nghiệp vụ kế toán ngân hàng

Thời Lượng

80 tiết

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Ngân Hàng


- Những vấn đề cơ bản của kế toán ngân hàng thương mại
- Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
- Kế toán nghiệp vụ tín dụng
- Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng thương mại
- Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
- Kế toán thu nhập, chi phí, kết quả trong ngân hàng thương mại
- Kiểm tra

Trường Đại Học Thương Mại - VCU
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: VCU
Điện thoại: (04)37643219 - (04)37950057 - (04)376432
Website: http://www.vcu.edu.vn - Email: dhtm@vcu.edu.vn
Trường Đại Học Thương Mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của tổ chức các trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Đại Đọc Thương Mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
  • » Xem thêm

    • Mục tiêu chung của trường là: Xây dựng trường trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại, một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia và tiếp cận đẳng cấp quốc tế về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến và cập nhật, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở học liệu hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học, một “đại học hiệu” hàng đầu của quốc gia và có uy tín quốc tế trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và góp phần nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học quan trọng trong thực tiễn các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của đất nước giai đoạn sau gia nhập WTO.
Đồng bộ tài khoản