Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp

Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp

Trường đại học thương mại đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học nhằm đào tạo những cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn toàn có thể làm việc tại các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài thuộc các doanh nghiệp, các ngân hàng, các công ty chứng khoán và các định chế tài chính phi ngân hàng như các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm. Chương trình giảng dạy giúp sinh viên nắm chắc các kiến thức về kế toán và những nghiệp vụ cơ bản của nghề kế toán.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp


- Giáo dục đại cương
+ Kinh tế vi mô
+ Kinh tế vĩ mô
+ Marketing căn bản
+ Nhập môn tài chính tiền tệ
+ Nguyên lý thống kê
+ Luật kinh tế
+ Thị trường chứng khoán
+ Quản trị học
+ Tài chính công
+ Thương mại điện tử căn bản
+ Nguyên lý kế toán
+ Kế toán tài chính
+ Kế toán quản trị
+ Kiểm toán căn bản
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Phân tích kinh tế doanh nghiệp
+ Kinh tế doanh nghiệp thương mại
+ Kế toán đơn vị sự nghiệp
+ Kế toán thuế
+ Thống kê kinh doanh
+ Kế toán quốc tế
+ Quản trị tài chính
+ Kiểm toán nội bộ
+ Kiểm toán báo cáo tài chính

Trường Đại Học Thương Mại - VCU
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: VCU
Điện thoại: (04)37643219 - (04)37950057 - (04)376432
Website: http://www.vcu.edu.vn - Email: dhtm@vcu.edu.vn
Trường Đại Học Thương Mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của tổ chức các trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Đại Đọc Thương Mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
  • » Xem thêm

    • Mục tiêu chung của trường là: Xây dựng trường trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại, một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia và tiếp cận đẳng cấp quốc tế về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến và cập nhật, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở học liệu hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học, một “đại học hiệu” hàng đầu của quốc gia và có uy tín quốc tế trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và góp phần nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học quan trọng trong thực tiễn các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của đất nước giai đoạn sau gia nhập WTO.
Đồng bộ tài khoản