Tiếng Anh Thương Mại

Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Thương Mại

Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh Thương Mại nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, cần thiết (tương đương cấp độ đại học) về ngôn ngữ Anh, những kiến thức khái quát, tiêu biểu, đặc trưng và cơ sở về đất nước bản ngữ và kiến thức chuyên ngành: Kiến thức chuyên ngành Anh văn thương mại bao gồm nghiệp vụ văn phòng, nguyên lý kế toán, marketing căn bản và kiến thức bổ trợ như nghiệp vụ ngoại thương, nghiệp vụ giao dịch ngân hàng, thanh toán quốc tế, nghiên cứu marketing, đàm phán trong kinh doanh, giao tiếp trong kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng Anh văn chuyên ngành Anh văn thương mại có năng lực làm việc tại các công ty liên doanh, các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng,khách sạn về kỹ năng văn phòng, giao dịch thương mại.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Thương Mại


- Giáo dục đại cương
- Giáo dục chuyên ngành
+ Kinh tế vi mô
+ Ngữ âm-Âm vị học
+ Lý thuyết dịch
+ Ngữ pháp tiếng Anh
+ Ngữ nghĩa học
+ Quản trị học
+ Marketing căn bản
+ Nhập môn Tài chính - Tiền tệ
+ Nguyên lý kế toán
+ Nguyên lý thống kê
+ Ngữ dụng học
+ Tiếng Anh căn bản
+ Tiếng Anh thương mại
+ Văn hóa Anh
+ Văn hóa Mỹ
+ Văn học Anh-Mỹ
+ Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
+ Quản trị tài chính
+ Quản trị chiến lược
+ Quản trị dịch vụ
+ Biên dịch - Phiên dịch
+ Marketing du lịch
+ Kinh doanh quốc tế

Trường Đại Học Thương Mại - VCU
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: VCU
Điện thoại: (04)37643219 - (04)37950057 - (04)376432
Website: http://www.vcu.edu.vn - Email: dhtm@vcu.edu.vn
Trường Đại Học Thương Mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của tổ chức các trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Đại Đọc Thương Mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
  • » Xem thêm

    • Mục tiêu chung của trường là: Xây dựng trường trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại, một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia và tiếp cận đẳng cấp quốc tế về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến và cập nhật, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở học liệu hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học, một “đại học hiệu” hàng đầu của quốc gia và có uy tín quốc tế trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và góp phần nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học quan trọng trong thực tiễn các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của đất nước giai đoạn sau gia nhập WTO.
Đồng bộ tài khoản