Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp

Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Chương trình đào tạo ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp của Trường Đại Học Thương Mại có thể đào tạo ra những tác nghiệp viên kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khỏe tốt, nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp, có kỹ năng cơ bản để vận dụng kinh doanh trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo, có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế, đồng thời có một số kỹ năng cần thiết. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ kiến thức và chuyên môn để có thể làm việc tại các doanh nghiệp lớn và nhỏ.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


- Giáo dục đại cương
- Giáo dục chuyên nghiệp
+ Kinh tế vĩ mô
+ Marketing căn bản
+ Nguyên lý kế toán
+ Văn hóa và văn minh Pháp
+ Thương mại điện tử căn bản
+ Tiếng Pháp
+ Ngữ pháp tiếng Pháp
+ Ngữ âm - Âm vị học tiếng Pháp
+ Cơ sở văn hóa Việt Nam
+ Tiếng Việt
+ Quản trị học
+ Quản trị chiến lược
+ Quản trị nhân lực căn bản
+ Quản trị tài chính
+ Quản trị chất lượng dịch vụ
+ Quản trị rủi ro
+ Tiếng Pháp thương mại
+ Thị trường chứng khoán
+ Marketing thương mại
+ Chiến lược kinh doanh quốc tế

Trường Đại Học Thương Mại - VCU
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: VCU
Điện thoại: (04)37643219 - (04)37950057 - (04)376432
Website: http://www.vcu.edu.vn - Email: dhtm@vcu.edu.vn
Trường Đại Học Thương Mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của tổ chức các trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Đại Đọc Thương Mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
  • » Xem thêm

    • Mục tiêu chung của trường là: Xây dựng trường trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại, một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia và tiếp cận đẳng cấp quốc tế về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến và cập nhật, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở học liệu hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học, một “đại học hiệu” hàng đầu của quốc gia và có uy tín quốc tế trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và góp phần nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học quan trọng trong thực tiễn các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của đất nước giai đoạn sau gia nhập WTO.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản