Luật Kinh Tế

Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Luật Kinh Tế

Ngày nay nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển và hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Chính vì vậy mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh vào thị trường Việt Nam và tuân thủ theo pháp luật về kinh tế của Việt Nam. Với khóa học này các sinh viên được trang bị những kiến thức pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, phương pháp luận trong việc nghiên cứu các quy định của pháp luật cũng như việc áp dụng chúng trong thực tiễn. Các kiến thức sinh viên có được trong khóa học sẽ giúp họ hiểu được xu hướng thay đổi, phát triển của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Luật Kinh Tế


- Giáo dục đại cương
- Giáo dục chuyên ngành
+ Luật dân sự
+ Luật hiến pháp
+ Lý luận nhà nước và pháp luật
+ Lịch sử nhà nước và Pháp luật
+ Luật hành chính
+ Công pháp quốc tế
+ Tư pháp quốc tế
+ Nguyên lý thống kê
+ Quản trị học
+ Nhập môn Tài chính - Tiền tệ
+ Luật hình sự
+ Luật dân sự 2
+ Luật thương mại 1
+ Pháp luật lao động và an sinh xã hội
+ Pháp luật tài chính và ngân hàng
+ Pháp luật môi trường - đất đai
+ Luật đầu tư
+ Luật kinh doanh bảo hiểm
+ Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
+ Luật chứng khoán
+ Luật sở hữu trí tuệ
+ Luật thương mại quốc tế
+ Luật tố tụng dân sự
+ Marketing căn bản
+ Kinh doanh quốc tế
+ Quản trị thương hiệu
+ Quản trị dịch vụ
+ Kiến thức bổ trợ
+ Quản trị rủi ro
+ Kinh tế doanh nghiệp thương mại
+ Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại

Trường Đại Học Thương Mại - VCU
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: VCU
Điện thoại: (04)37643219 - (04)37950057 - (04)376432
Website: http://www.vcu.edu.vn - Email: dhtm@vcu.edu.vn
Trường Đại Học Thương Mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của tổ chức các trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Đại Đọc Thương Mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
  • » Xem thêm

    • Mục tiêu chung của trường là: Xây dựng trường trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại, một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia và tiếp cận đẳng cấp quốc tế về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến và cập nhật, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở học liệu hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học, một “đại học hiệu” hàng đầu của quốc gia và có uy tín quốc tế trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và góp phần nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học quan trọng trong thực tiễn các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của đất nước giai đoạn sau gia nhập WTO.
Đồng bộ tài khoản