Thạc Sỹ Tài Chính Quốc Tế

Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Tài Chính Quốc Tế

Chương trình Thạc Sỹ Tài Chính Quốc Tế là chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa Trường Đại Học Thương Mại và Trường Đại Học Jean Moulin Lyon 3 là một trong những trường đại học đào tạo về kinh tế luật uy tín nhất nước Pháp. Chương trình học tại Trường Đại Học Thương Mại là chương trình chính gốc có bản quyền của Trường Đại Học Jean Moulin Lyon 3 đào tạo bằng tiếng Anh. Khi theo học chương trình, học viên được học chương trình chính gốc. Với chương trình đào tạo này các học viên sẽ:
- Học trong môi trường theo chương trình đào tạo của Cộng Hòa Pháp
- Chương trình được thiết kế tạo cơ hội cho những người đang làm việc theo học. Các giờ lên lớp nghe giảng để sắp xếp vào ngoài giờ hành chính.
- Chương trình đã được Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam cấp phép.

Đối Tượng Tham Gia

Cử nhân đại học khối kinh tế hoặc tốt nghiệp đại học các ngành các ngành: Kế toán - Kiểm toán - Tài chính - Ngân hàng hoặc đã hoàn thành Master 1.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sỹ Tài Chính Quốc Tế


- Master 1
+ Quản trị ngân hàng
+ Thanh toán & tín dụng quốc tế
+ Toán tài chính
+ Kế toán tổng hợp
+ Tiếng Anh
+ Thị trường tài chính
+ Xemina quốc tế
+ Lý thuyết tài chính
+ Kiểm soát quản trị
+ Phương pháp nghiên cứu
+ Kế toán phân tích
+ Quản trị tài chính
+ Tiếng Pháp tăng cường
- Master 2
+ Tài chính ngân hàng & quản trị quỹ (tiếng Anh)
+ Đánh giá thành tích & định hướng (tiếng Pháp)
+ Quản trị giá và kiểm soát - Hệ thống thông tin
+ Chẩn đoán tài chính
+ Thuế các quyết định tài chính và luật tín dụng
+ 5. Kế hoạch và lựa chọn đầu tư - Chuẩn đoán kết quả và tình hình tài chính
+ Đánh giá doanh nghiệp
+ Tài chính quốc tế
+ Quản lý các tổ chức tài chính
+ Kiểm toán tài chính, chiến lược và truyền thông tài chính
+ Hệ thống ngân hàng và tiêu chuẩn bảo mật quốc tế
+ Quản trị rủi ro tài chính
+ Giám sát tài chính và các quyết định chiến lược
+ Quản trị chứng khoán
+ Xemina quốc tế
+ Kế toán nâng cao
+ Luận văn

Trường Đại Học Thương Mại - VCU
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: VCU
Điện thoại: (04)37643219 - (04)37950057 - (04)376432
Website: http://www.vcu.edu.vn - Email: dhtm@vcu.edu.vn
Trường Đại Học Thương Mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của tổ chức các trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Đại Đọc Thương Mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
  • » Xem thêm

    • Mục tiêu chung của trường là: Xây dựng trường trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại, một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia và tiếp cận đẳng cấp quốc tế về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến và cập nhật, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở học liệu hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học, một “đại học hiệu” hàng đầu của quốc gia và có uy tín quốc tế trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và góp phần nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học quan trọng trong thực tiễn các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của đất nước giai đoạn sau gia nhập WTO.
Đồng bộ tài khoản