Kinh Tế Thương Mại

Trường Đại Học Thương Mại - VCU

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Thương Mại

Chương trình ngành Kinh Tế Thương Mại có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Luôn đề cao ý thức nghề nghiệp. Có ý thức quan tâm đến cộng đồng. Tích cực phát hiện và tham gia giải quyết những vấn đề mà thực tiễn kinh tế và thương mại của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế Việt Nam đang đặt ra. Khả năng tự lập, chủ động trong học tập và nghiên cứu. Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc, có bản lĩnh và tinh thần học tập vươn lên khẳng định năng lực bản thân. Tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy năng động, coi trọng hiệu quả công việc. Có năng lực làm việc trong môi trường có nhiều áp lực của cạnh tranh, hội nhập và phát triển.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Thương Mại


- Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm: Kiến thức về lịch sử và tầm ảnh hưởng của các học thuyết kinh tế, toán học trong quản lý kinh tế và kinh doanh. Những nguyên lý căn bản trong quản trị doanh nghiệp và kinh doanh, thống kê thương mại, kinh doanh quốc tế, quản lý tài chính tiền tệ, thương mại điện tử, marketing
- Có kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về quản lý kinh tế và thương mại, quản trị kinh doanh, bao gồm những kiến thức về kinh tế công, kinh tế phát triển, kinh tế môi trường, kinh tế học ứng dụng trong quản lý, pháp luật trong quản lý kinh tế và kinh doanh, thống kê thương mại và những kiến thức cơ sở về thương mại
- Kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về kinh tế và quản lý thương mại, bao gồm những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về kinh tế doanh nghiệp thương mại, kinh tế thương mại Việt Nam, quản lý nhà nước về thương mại, kinh tế và thương mại các nước Châu Á - Thái Bình Dương, những kiến thức về kinh tế và quản lý của một số lĩnh vực tiêu biểu như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, du lịch
- Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường Đại Học Thương Mại và các trường thuộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, bao gồm những kiến thức về kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế và quản trị kinh doanh

Trường Đại Học Thương Mại - VCU
Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: VCU
Điện thoại: (04)37643219 - (04)37950057 - (04)376432
Website: http://www.vcu.edu.vn - Email: dhtm@vcu.edu.vn
Trường Đại Học Thương Mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của tổ chức các trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Đại Đọc Thương Mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
  • » Xem thêm

    • Mục tiêu chung của trường là: Xây dựng trường trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại, một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia và tiếp cận đẳng cấp quốc tế về chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến và cập nhật, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở học liệu hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học, một “đại học hiệu” hàng đầu của quốc gia và có uy tín quốc tế trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao và góp phần nghiên cứu và giải quyết những vấn đề khoa học quan trọng trong thực tiễn các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của đất nước giai đoạn sau gia nhập WTO.
Đồng bộ tài khoản